Πως θα καταβληθούν οι δόσεις φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

/
Ημερομηνία08 Ιούν 2016
/

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1099/5.5.2015 η οποία συνεχίζει και ισχύει και για το φορολογικό έτος 2015, είχαν δοθεί διευκρινίσεις από την Γ.Γ.Δ.Ε. σε ό,τι αφορά την πληρωμή των δόσεων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Παραθέτουμε όσα ισχύουν σχετικά με τις δόσεις καταβολής του φόρου σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο και για το φορολογικό έτος 2015.

Σημείωση: Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος από  01.01.2015 έως 31.12.2015 που θα υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έως την καταληκτική ημερομηνία (30η Ιουνίου), η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2016, (1η/8/2016 λόγω Kυριακής) η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2016, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2016, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.

Ιούνιος   Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης δόσης το αργότερο την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δήλωσης
Ιούλιος (1.8.2016)* 2η δόση
Αύγουστος (31.8.2016) 3η δόση
Σεπτέμβριος (30.9.2016) 4η δόση
Οκτώβριος (31.10.2016) 5η δόση
Νοέμβριος (30.11.2016) 6η δόση
Δεκέμβριος (31.12.2015) 7η δόση

 

Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων σε περίπτωση παράτασης της υποβολής μετά την 30η Ιουνίου 2016
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση 6η Δόση 7η Δόση
Τον Ιούνιο 2016 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31.7.2016 (1/8/2016)* 31/8/2016 30/9/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016
Τον Ιούλιο 2016 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/8/2016 30/9/2015 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016  

* Η καταληκτική προθεσμία παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΔ

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση