Πως θα καταβληθούν οι δόσεις εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

/
Ημερομηνία10 Ιούν 2015
/

Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 δόθηκαν διευκρινίσεις από την Γ.Γ.Δ.Ε. σε ό,τι αφορά την πληρωμή των δόσεων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Με αφορμή την έναρξη υποβολής της δήλωσης Ν (Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) παραθέτουμε σχετικά τι ισχύει με τις δόσεις καταβολής του φόρου σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος από  01.01.2014 έως 31.12.2014 που θα υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έως την καταληκτική ημερομηνία (30η Ιουνίου), η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.

Ιούνιος Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1ης Δόσης το αργότερο την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δήλωσης
Ιούλιος 2η δόση
Αύγουστος 3η δόση
Σεπτέμβριος 4η δόση
Οκτώβριος 5η δόση
Νοέμβριος 6η δόση
Δεκέμβριος 7η δόση

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση