Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016

/
Ημερομηνία25 Ιούλ 2016
/

Στη διαύγεια δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ για το ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016.

Στο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

• επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι µέλη των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης.

• καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόµενους της επιχείρησής τους για το έτος 2016.

• απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόµενους.

• το πρόγραµµα κατάρτισης στο οποίο συµµετέχουν δεν χρηµατοδοτείται από άλλο φορέα.

• δεν χρηµατοδοτούνται από άλλο πρόγραµµα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.?. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόµενους που λαµβάνουν µέρος στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης

 

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση