Προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2016
/

Αποδεκτή έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Ατομική Γνωμοδότηση 99/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ως εκ τούτου αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 3086/2002), αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997.

Σύμφωνα με την ΝΣΚ 99/2016:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ παρ. 1 άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ήδη αντικαταστάθηκε από την παρ. 20 του ν. 2539/1997 και του μοναδικού εδαφίου της παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 1080/1980, τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις ειδών, τα οποία προσφέρονται προς κατανάλωση εντός καταστήματος ή σε πακέτο, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διατίθενται πάγκοι ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός καταστήματος, κάθε είδους, μορφής και ονομασίας, εκ των αναφερόμενων στην ανωτέρω α’ περίπτωση (εδ. β’ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 339/1976, εδ. β’ άρθρου 20 του ν. 2539/1997) και, περαιτέρω, των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας (β’ περίπτωση) και των καντινών (γ’ περίπτωση), ασχέτως του φορέα που χορήγησε την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και της διαμορφώσεως του καταστήματος, αποτελούν αντικείμενο διακεκριμένης εξετάσεως από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, εντός των ορίων του οποίου ασκείται η δραστηριότητα και ο οποίος έχει και το βάρος αποδείξεως, προκειμένου να επιβληθεί το επίμαχο τέλος.

Σε κάθε ειδικότερη περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζεται η κατάλληλη, τεχνικώς δυνατή και νομικώς επιτρεπόμενη, λύση, η οποία να διασφαλίζει την εξεύρεση και απόδειξη-τεκμηρίωση της φορολογητέας ύλης, προς επιβολή του επίμαχου τέλους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια του νόμου. Κατά τα λοιπά, εν όψει της ελλείψεως στοιχείων, της πληθώρας και της πολυπλοκότητας των πιθανών περιπτώσεων και της αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων, το ερώτημα δεν μπορεί να τύχει απαντήσεως.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση