Προς νέα παράταση η υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων νομικών προσώπων

/
Ημερομηνία26 Οκτ 2015
/

Σύνταξη – επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Προς νέα παράταση οδεύει η υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του τελευταίου εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1124/18.6.2015. Η συγκεκριμένη προθεσμία είχε παραταθεί με την ΠΟΛ.1214/2015 μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015 λόγω της καθυστέρησης την έναρξης σε παραγωγικής λειτουργίας των τροποποιητικών δηλώσεων Νομικών προσώπων.

Μέχρι σήμερα η εν λόγω εφαρμογή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, παρά την διαβεβαίωση της ΓΓΔΕ για την έναρξη αυτής μέσα στον Σεπτέμβριο, και εάν καθυστερήσει ακόμα μερικές ημέρες τότε υπάρχει πιθανότητα να δοθεί νέα παράταση στην υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών. [Σχετική ανακοίνωση της ΓΓΔΕ]

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1074/1.4.2015η οποία ορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν.4172/2013

  1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013

α. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ταυτόχρονα με την έναρξη της εφαρμογής για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων νομικών προσώπων, θα πρέπει η Γ.Γ.Δ.Ε. να κάνει πράξη την από 2.9.2015 δέσμευσή της για υποβολή αυτών, χωρίς τα πρόστιμα του άρθρου 54.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση