Προθεσμία τεσσάρων μηνών για την υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9

/
Ημερομηνία17 Οκτ 2013
/

Στην υποβολή τροποποιητικών και διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011, 2012 και 2013 θα μπορούν να προχωρούν από σήμερα, Τετάρτη, οι φορολογούμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τα σχετικά εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των αντίστοιχων ετών.

Σε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη υπογραμμίζεται ότι ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ να υποβάλλει περισσότερες από μια τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 εφόσον έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση, δηλαδή έχει πληρώσει κανονικά τα ποσά που του έχουν βεβαιωθεί μέσω των εκκαθαριστικών του ΦΑΠ.

Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο τα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή του εμπράγματος δικαιώματος.

Σημειώνεται πως ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους με την χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβάλει χειρόγραφα στη ΔΟΥ τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Στις περιπτώσεις αυτές, για την εκκαθάριση του ΦΑΠ, λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων θα πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών, και ο φορολογούμενος θα λαμβάνει γνώση της νέας εκκαθάρισης με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα και να εκτυπώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση