Ποιες είναι οι αμοιβές των μελών της επιτροπής των σεμιναρίων για την άδεια λογιστή – φοροτεχνικού

/
Ημερομηνία31 Μαρ 2016
/

Με την κ.υ.α. 2/22136/ΔΕΠ/21.3.2016 καθορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής των σεμιναρίων για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης λογιστή – φοροτεχνικού σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως και των γραμματέων σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως για απασχόληση για το διάστημα από ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης έως 30.6.2015 και από 1.9.2015 έως 31.12.2015.
Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση