Ποιά επιδόματα έχει δώσει ο ΟΑΕΔ την τελευταία τριετία και σε πόσους.

/
Ημερομηνία25 Μαΐ 2016
/

Ο πίνακας με τα επιδόματα που έχει δώσει ο ΟΑΕΔ την τελευταία τριετία και αντίστοιχα ο αριθμός δικαιούχων αυτών.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΘΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧ. 2015 2015 ΑΡΙΘΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧ. 2014 2014 ΑΡΙΘΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧ. 2013 2013
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 646 517,615 346 302,867 467 408,259
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ 16 25,157 17 46134,4 10 44,064
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΦΟΡΤ/ΡΤΩΤΩΝ 1 365 3 9,742 10 27,709
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 1,451 809,330 1,573 766,756 10 586,785
ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ασφ.Φορέας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 25 42,206 14 24,120 6 12,960
ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΥΤΕΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ασφ.Φορέας ΟΑΕΕ) 6,715 11,001,916 4,471 10,528,416 4,396 7,599,470
ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ 2014 2,572 1,650,142 1,813 1,962,879 1,762 1,852,825
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 2,278 511,714  946 274,670 1,797 400,132
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 57,292 32,537,144 42,846 26,594,337 40,752 25,989,753
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 43 749,275 0 902,860 1 1,001,695
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ 1 2,335 0 2,335 0 16,184
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 6 24,089 0 1,929 2 33,308
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ 224 159,235 209 170,510 207 158,400
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ 461 501,491 419 565,629 457 498,845
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 26,636 71,358,262 15,598 71,406,142 14,849 79,469,862
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 1,728 6 4,723 11 4,320
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 28,176 5,467,780 26,852 5,337,346 35,949 7,114,876
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 5 33,895 3   0 592,307
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑΣ 3,017 10,672,284 2,013 9,375,486 2,161 9,019,559
ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 21,350 22,636,684 8,948 47,669,176 22,599 55,275,839
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΕΣΠΑ) 5,500 1,292,050 3,772 1,454,665 3,771 1,243,242
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 408,242 657,905,290 224,681 677,304,960 239,377 954,138,857
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2,699 5,652,248 625 10,280,203 5,336 16,741,805
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Av/Griech 1 (Ε301) 123 275,662 41 154,737 28 102,526
ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ 19,596 7,110,914 32,720 11,952,200 37,640 13,516,476
ΞΕΝΑΓΟΙ 454 363,183 305 563,106 140 500,315
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 50,032 5,648,858 240,798 45,147,927 258,940 82,595,382
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2,111 564,274 2,863 495,994 3,076 539,677
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ 1,021 170,011 1,130 194,462 960 168,012
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 19,578 20,774,104 19,074 21,169,565 18,833 21,932,603
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 0 0 46 8,321 52 9,747
OA ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 0 0 0 0 3 105,000
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΗ 0 0 16 0 22 446
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΜ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ     0   207,474
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ NAYΣΙ Α. Ε.     0   0 27,168
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ     0   0 19,892
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΛΛΕΝΙΤ     0   0 4,167
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ MABE     0   0 563
             
  660,274 858,459,241 631,202 944,626,063 693,624 1,281,960,504
             
             
  δικαιούχοι Ποσά        
Σύνολο 2015 660,274 858,459,241        
Σύνολο 2014 631,202 944,626,063        
σύνολο 2013 693,624 1,281,960,504        

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση