Περαιτέρω απελευθέρωση των capital controls

/
Ημερομηνία16 Μαρ 2016
/

Αυξάνεται στα 1.000 ευρώ το μήνα – από 500 ευρώ που ισχύει σήμερα – το όριο για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, ενώ απελευθερώνεται η δυνατότητα λήξης των προθεσμιακών καταθέσεων.

Αυτό ορίζει η υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, βάσει της οποίας επέρχεται περαιτέρω απελευθέρωση ορισμένων τραπεζικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα εκτός από την αύξηση του ορίου για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, επιτρέπεται η μερική αποπληρωμή δανείου έως του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016. Αντίθετα επιτρέπεται η πλήρης

α) αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,

β) αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

γ) αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια και υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών αυξάνεται επίσης το όριο των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται απευθείας από τα τραπεζικά ιδρύματα και το οποίο ορίζεται πλέον στα 10.000 ευρώ. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών

  • για την εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητας τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα
  • η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν κωδικοί πελάτη (customer id) προϋπήρχαν και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα
  • το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, για πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση