Παρατείνεται για ακόμα ένα μήνα (έως 31.10.2015) η δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων για τις τράπεζες.

/
Ημερομηνία28 Σεπ 2015
/

Η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 για το διάστημα 1.1.2015 −30.6.2015 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001154 ΕΞ 2015/26.8.2015 (Β΄ 1841) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την 31.10.2015.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση