Παρακράτηση φόρου μερισμάτων εντός του έτους και παραδείγματα

/
Ημερομηνία06 Ιούν 2016
/

 

Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων Εισόδημα από μερίσματα που θα δοθεί  Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Α.Ε. Προμερίσματα* Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 15%
Α.Ε. Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2015 Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών* Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 15%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα Εταίρων κλειόμενης χρήσης 2015 Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ο.Ε. -Ε.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%


*Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2017, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2017.

 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα αναλόγως με τη νομική μορφή της εταιρείας:

Α.Ε.

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από μετόχους Παρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών, προμερισμάτων
Προμερίσματα Ανωνύμων Εταιριών περιόδου 2016 Εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. διανομή προμερισμάτων τον Σεπτέμβριο του 2016 σε ΑΕ με φορολογικό έτος από 1.1.2016 έως 31.12.2016 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τους δικαιούχους του προμερίσματος είναι το έτος 2017 και συγκεκριμένα η ημερομηνία έγκρισης από το αρμόδιο όργανο (Τακτική Γ.Σ.) Η παρακράτηση φόρου 15% θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016 και η απόδοση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016
Μερίσματα – Διανομή κερδών χρήσης 2015 (1.1.2015-31.5.2015) Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.6.2016 εγκρίνει τον ισολογισμό φορολογικού έτους από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και την διανομή των κερδών. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τα μερίσματα για τους μετόχους είναι το έτος 2016 Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει τον μήνα Ιούλιο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016
Διανομή αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ή κερδών προηγούμενων χρήσεων Έκτακτη Γενική συνέλευση αποφασίζει την διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων (Αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2014) τον Ιούλιο του 2016 στους μετόχους Α.Ε. Χρόνο κτήσης του εισοδήματος για τους μετόχους είναι το έτος 2016. Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει τον Αύγουστο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016

 

 Ο.Ε. – Ε.Ε. (με διπλογραφικά βιβλία)

 

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από εταίρους Παρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών
Μερίσματα – Διανομή Ομόρρυθμη εταιρία με διπλογραφικά βιβλία και χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 διανέμει κέρδη της χρήσης αυτής στους εταίρους Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τους δικαιούχους είναι το έτος 2016 και συγκεκριμένα η 31η Ιουλίου 2016 (τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος) Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016 και η απόδοσή του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016*
Απολήψεις κερδών Εταίροι ομόρρυθμη εταιρίας προβαίνουν σε απόληψη προσωρινών κερδών μέσα στην χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2016 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις απολήψεις των κερδών αυτών είναι το έτος 2016 Η παρακράτηση φόρου θα 10% γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016και η απόδοση του φόρου 10% θα γίνει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2016*

* Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση. Η καταβολή γίνεται στο τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

 

Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.

 

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από εταίρους Παρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών
Απολήψεις κερδών Εταίροι Ε.Π.Ε. προβαίνουν σε απόληψη προσωρινών κερδών μέσα στην χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2016 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις απολήψεις των κερδών αυτών είναι το έτος 2017 Η παρακράτηση φόρου θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 και η απόδοση του φόρου 15% θα γίνει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2016*
Μερίσματα – Διανομή Τακτική Γενική Συνέλευση τον Αύγουστο του 2016 εγκρίνει τον ισολογισμό φορολογικού έτους από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και την διανομή των κερδών. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τα μερίσματα για τους εταίρους είναι το 2016 Η παρακράτηση φόρου θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2016

* Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση. Η καταβολή γίνεται στο τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση