Πανκυκλαδική συνέλευση λογιστών – Αίτημα για επαναφορά ως καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα

/
Ημερομηνία26 Σεπ 2013
/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ

Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ : 1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
2. TAXHEAVEN Κόμβος φορολογικής και λογιστικής ενημέρωσης, υπεύθυνο δημοσιεύσεων
Αποστολοπούλου 64, Κ. Χαλάνδρι, 15231, τηλ.: 2106773722, φαξ : 2106754182 e-mail: info@taxheaven.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια του Πανκυκλαδικού ψηφίσματος των λογιστών, ως αποτέλεσμα της Πανκυκλαδικής τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα την 25η Ιουλίου 2013, κατά τη διάρκεια της οποίας λήφθηκε σχετική απόφαση, αντιπροσωπεία των Συλλόγων Λογιστών Θήρας, Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου-Αντίπαρου και Σύρου-Τήνου, συναντήθηκε με τους Κυκλαδίτες εκπροσώπους στη Βουλή των Ελλήνων, κ. Βρούτση Ιωάννη, κ. Ρήγα Παναγιώτη και κ. Συρμαλένιο Νικόλαο. Σε όλους τους ανωτέρω Βουλευτές Κυκλάδων είχε αποσταλεί το Πανκυκλαδικό ψήφισμα.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν τα κατωτέρω αιτήματα που ομόφωνα ψηφίστηκαν στην Πανκυκλαδική συνέλευση λογιστών:

1) Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
2) Η πρόσφατη μετακίνηση ημερομηνίας υποβολής ΦΠΑ χρεωστικών και πιστωτικών περιοδικών δηλώσεων.
3) Η επικείμενη εφαρμογή της υποβολής μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
4) Ο καθορισμός των καταληκτικών ημερομηνιών των φορολογικών υποχρεώσεων πριν την έναρξη της επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος.
5) Η αυθημερόν αναγγελία πρόσληψης πριν την ανάληψη εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Κυκλάδων κ. Βρούτσης Ιωάννης λόγω περιορισμένου χρόνου, οριοθέτησε τη συζήτηση σε θέματα που περιορίζονταν αυστηρά στα υπουργικά του καθήκοντα, δηλαδή τα εργατικά. Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος που αφορούσε τον Υπουργό Εργασίας, θεώρησε αδύνατη εκ μέρους του την αλλαγή του χρόνου υποβολής αναγγελίας πρόσληψης, αλλά σημείωσε την πρότασή μας για συνένωση των εντύπων και μας ανήγγειλε την επικείμενη κατάργηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν και διαδικαστικά θέματα τρόπου λειτουργίας του προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ, για το οποίο ο Υπουργός έκανε ενδελεχή παρουσίαση. Έκρινε θετικά τις παρατηρήσεις μας, γι αυτό και μας ζήτησε να καταθέσουμε εγγράφως όλα εκείνα τα στοιχεία που γνωρίζουμε (από την καθημερινότητά μας) και νομίζουμε ότι θα διευκολύνουν την δουλειά μας, τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και τις υποχρεώσεις, τόσο τις δικιές μας όσο και των πελατών  μας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε και κάθε σκέψη, άποψη, πρόταση είναι ευπρόσδεκτη προκειμένου να  συντάξουμε και να αποστείλουμε ολοκληρωμένες  προτάσεις και λύσεις.

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ρήγας Παναγιώτης έδειξε ενδιαφέρον για όλα τα αιτήματα του ψηφίσματος που ανέπτυξε η αντιπροσωπεία των λογιστών και δεσμεύτηκε να απευθυνθεί στους αρμοδίους, αναζητώντας πιθανή λύση στα αιτήματα του ψηφίσματος.

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Συρμαλένιος Νικόλαος δεσμεύτηκε με τη σειρά του ότι θα προωθήσει τα αιτήματα του ψηφίσματος σε στελέχη του κόμματός του, που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση αντίστοιχων θεμάτων. Είχε ήδη υποβάλλει το Πανκυκλαδικό ψήφισμα στο Τμήμα Αναφορών της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων. Σε απάντηση της αναφοράς αυτής, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Μαυραγάνης κοινοποίησε στον κ. Συρμαλένιο, ο οποίος και μας προώθησε την κατωτέρω επιστολή:

Αθήνα, 12-09-2013
Αριθ. Πρωτ.: 1138704 ΕΞ 2013 /320

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο: 2103224878
FAX: 2103235135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 267/22,08,2013 αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ. 267/22,08,2013 αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Συρμαλένιος σας γνωρίζουμε ότι:
Α. Με βάση την ΠΟΛ.1154/26.6.2013 Α.Υ.Ο., η προθεσμία υποβολής των ετησίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που γίνεται υποχρεωτικά με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013, παρατάθηκε ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου από 22α Ιουλίου 2013 έως και την 30η Αυγούστου 2013. Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε κατόπιν αιτημάτων διαφόρων επαγγελματικών τάξεων και φορολογουμένων λόγω μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και λόγω αντιμετώπισης απρόβλεπτων δυσχερειών στη λειτουργία του ειδικού δικτύου TAXISnet. Στη συνέχεια, με σχετική νομοθετική ρύθμιση η οποία περιλήφθηκε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων» παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 ανεξάρτητα, από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Α6, της παραγράφου Α, του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, προβλέπεται ότι η εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση υποβάλλεται με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται το συμβολικό ποσό των δέκα ευρώ. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων στο τέλος του μήνα υποβολής της δήλωσης και η δεύτερη στο τέλος του επόμενου μήνα.
Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι η δυνατότητα των υποκείμενων στον φόρο να υποβάλλουν ορθές δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία καταβολής του οφειλόμενου φόρου.
Εν όψει των ανωτέρω ήταν επιβεβλημένη η σύντμηση της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης στις 20 του επομένου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου, προκειμένου να είναι δυνατή η βεβαίωση του φόρου για καταβολή της πρώτης δόσης στο τέλος του ίδιου μήνα.

Γ. Στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης, σχετικά με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών.
Όμως, όπως είναι αυτονόητο, στο τελικό σχέδιο της υπ’ όψη υπουργικής απόφασης, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο οι απόψεις που διατυπώθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, όσο και οι απόψεις που τίθενται σε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Η απάντηση αυτή κρίθηκε από όλους τους Συλλόγους Λογιστών των Κυκλάδων ως ασαφής, ανεπαρκής και μη ικανοποιητική. Έτσι αναγκαστήκαμε να απομονώσουμε ένα από τα θέματα του Πανκυκλαδικού ψηφίσματος και να το επανυποβάλλουμε υπό τη μορφή αιτήματος, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Τον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη
secr.dep@mofadm.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Στους Βουλευτές Κυκλάδων:

α) Συρμαλένιος Νικόλαος  nsyrm@parliament.gr
β) Ρήγας Παναγιώτης   p.rigas@parliament.gr

Κυκλάδες, Τρίτη, 17η Σεπτεμβρίου 2013

Κύριε Υφυπουργέ,

Η απάντηση με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΚΕ 1138704 ΕΞ2013/320, που δώσατε στην αναφορά που υπέβαλε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτή Κυκλάδων κύριος Νίκος Συρμαλένιος, με αριθμό πρωτοκόλλου 267/22,08,2013, βασισμένη στο ψήφισμα λογιστών – φοροτεχνικών Κυκλάδων, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια τυπική εκπλήρωση υποχρέωσής σας γεμίζοντας μια σελίδα Α4 σχηματίζοντας φράσεις, με ύφος αιτιολογικής έκθεσης. Φράσεις που δείχνουν ότι δεν σας απασχολεί και δεν κατανοείτε στο ελάχιστο τα δίκαια και σαφώς τεκμηριωμένα αιτήματά μας.

Η απάντησή σας, κύριε Μαυραγάνη, κρίνεται από όλους εμάς ως ανεπαρκής, ασαφής και μη ικανοποιητική αφού υπεκφεύγετε  δια της γνωστής μεθόδου… στρίβειν δια του αρραβώνος.

Για τον λόγο αυτό, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να υποβάλλουμε εξ αρχής ένα εκ των αιτημάτων του ψηφίσματος που σας είχαμε καταθέσει, προσδοκώντας αυτή την φορά να απαντήσετε όχι αοριστολογώντας, αλλά με σαφήνεια στο αίτημά μας.

Πρόκειται για την ημερομηνία υποβολής των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που μετακίνησε αίφνις το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την άποψή μας χωρίς κανένα λόγο, από την 26η κάθε μήνα στην 20η κάθε μήνα, κάνοντας εφιαλτική την ζωή των λογιστών όλης της χώρας.

Στην απάντησή σας για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρετε τα κατωτέρω:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν,2859/2000), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Α6, της παραγράφου Α, του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, προβλέπεται ότι η εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση υποβάλλεται με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται το συμβολικό ποσό των δέκα ευρώ. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων στο τέλος του μήνα υποβολής της δήλωσης και η δεύτερη στο τέλος του επόμενου μήνα.
Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι η δυνατότητα των υποκείμενων στον φόρο να υποβάλλουν ορθές δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία καταβολής του οφειλόμενου φόρου.
Εν όψει των ανωτέρω ήταν επιβεβλημένη η σύντμηση της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης στις 20 του επομένου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου, προκειμένου να είναι δυνατή η βεβαίωση του φόρου για καταβολή της πρώτης δόσης στο τέλος του ίδιου μήνα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Είναι εντελώς απαράδεκτο η διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών κύριε υφυπουργέ, να μην ομιλεί την ίδια γλώσσα που μιλάει μια ολόκληρη τάξη επαγγελματιών λογιστών οι οποίοι καλούνται καθημερινά να εφαρμόσουν όλους αυτούς τους νόμους που ψηφίζονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς κανένα σχεδιασμό.

Ο σκοπός της ρύθμισης για την δυνατότητα της ορθής υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, τον οποίο επικαλείστε στην απάντησή σας ως πρόφαση για την σύντμηση της προθεσμίας υποβολής της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, αυτοαναιρείται στην πράξη από τα πραγματικά γεγονότα.

Συγκεκριμένα. η έγκαιρη συλλογή των παραστατικών, όπως αναφέρουμε και στο ψήφισμα, η καταχώρησή τους και η οριστικοποίηση των εγγραφών μέχρι τα μισά σχεδόν κάθε μήνα, είναι χρονικά ανέφικτη και θα μετατρέψει την υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε πάγια τακτική των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, αλλά και στη λοιπή νησιωτική Ελλάδα όπου παρατηρείται συχνά μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή και λήψη των φορολογικών στοιχείων, που καθιστά ακατόρθωτη την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Επίσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ), σύμφωνα με τον οποίο ο χρόνος ενημέρωσης βιβλίων συνδέεται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δημιουργεί υπόχρεους «δύο ταχυτήτων». Δηλαδή, όταν υπάρχει χρεωστική δήλωση ΦΠΑ τα βιβλία ενημερώνονται εμπρόθεσμα μέχρι την 20η κάθε μήνα, ενώ όταν η περιοδική δήλωση ΦΠΑ είναι πιστωτική τα βιβλία ενημερώνονται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος κάθε μήνα.

ΑΙΤΗΣΗ

Αιτούμεθα την επαναφορά της ΠΟΛ.1055/2.3.2001, που καθόριζε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής χρεωστικών και πιστωτικών δηλώσεων Φ.Π.Α. την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα και η οποία θα πρέπει να καθοριστεί ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία και για την υποβολή Ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES και INTRASTAT. Η εφαρμογή της θα έχει τα κατωτέρω αποτελέσματα:
1. Θα εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται επιτυχώς, όπως επικαλείστε στην απάντησή σας, η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν,2859/2000), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Α6, της παραγράφου Α, του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπου προβλέπεται ότι η εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση υποβάλλεται με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται το συμβολικό ποσό των δέκα ευρώ και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων στο τέλος του μήνα υποβολής της δήλωσης και η δεύτερη στο τέλος του επόμενου μήνα
2. Επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης που δίνει την δυνατότητα των υποκείμενων στον φόρο να υποβάλλουν ορθές δηλώσεις ΦΠΑ, αφού θα υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος συλλογής και καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων.
3. Θα επιφέρει ενιαία και δίκαιη καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης των βιβλίων των επιχειρήσεων.
4. Δεν θα επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος και καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και
5. Θα δώσει σημαντική ανάσα στον ήδη βεβαρυμμένο επαγγελματικό χρόνο των λογιστών της χώρας.

Σας καλούμε λοιπόν να απαντήσετε με σαφήνεια στο αίτημά μας πρωτοτυπώντας για μία φορά, χωρίς να αντιγράψετε τα ήδη γνωστά αποσπάσματα νόμων και αποφάσεων, υπεκφεύγοντας εντέχνως την ουσία των αιτημάτων μας.

Σύλλογος Λογιστών Θήρας
Σύλλογος Λογιστών Μυκόνου
Σύλλογος Λογιστών Νάξου , Αμοργού και μικρών Κυκλάδων
Σύλλογος Λογιστών Πάρου Αντιπάρου
Σύλλογος Λογιστών Σύρου – Τήνου

Στο χρόνο που διατέθηκε στην αντιπροσωπεία των λογιστών, συζητήθηκαν και επιπλέον θέματα που αφορούν και ταλαιπωρούν του λογιστές όλης της χώρας.

Οι Σύλλογοι Λογιστών Θήρας, Μυκόνου, Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου-Αντίπαρου και Σύρου-Τήνου θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη των αιτημάτων του Πανκυκλαδικού ψηφίσματος και θα συνεχίσουν από κοινού τις ενέργειές τους εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση