«Παγώνουν» τα πρόστιμα για τακτοποιούμενα αυθαίρετα

/
Ημερομηνία27 Σεπ 2013
/

Στην αναστολή της επιβολής και είσπραξης προστίμων που έχουν επιβληθεί για τακτοποιούμενα αυθαίρετα κτίσματα θα προχωρεί η εφορία, σύμφωνα με όσα προβλέπει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

 

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σε όλες τις εφορίες για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις, που τακτοποιήθηκαν με τον νόμο 4014/2011.

 

Η αναστολή της επιβολής και είσπραξης των προστίμων για αυθαίρετα προβλέπεται μετά από την υπαγωγή στον νόμο για την τακτοποίησή τους και μετά από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

 

Για τη διαγραφή των βεβαιωμένων προστίμων απαιτείται η σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, που συνοδεύεται από την Πράξη Ακύρωσης του οικείου Χρηματικού Καταλόγου ή της Πράξης Επιβολής Προστίμου για τα ανείσπρακτα βεβαιωθέντα στις ΔΟΥ πρόστιμα και η αποστολή του στην αρμόδια ΔΟΥ για την εκκαθάριση αυτού.

 

Οι ΔΟΥ στις οποίες είναι βεβαιωμένα τα σχετικά πρόστιμα θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως για το εναπομείναν ανείσπρακτο προς διαγραφή ποσό του αρχικώς βεβαιωμένου προστίμου τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για την αποφυγή λαθών, εφόσον ερωτηθούν πριν από τη σύνταξη του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης, προκειμένου να μη γεννηθεί στον οφειλέτη δικαίωμα επιστροφής των για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καταβληθέντων ποσών (π.χ. λόγω παρακράτησης, συμψηφισμού, αναγκαστικής κατάσχεσης κ.λπ.), καθόσον αυτά δεν αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων.

 

Τα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης που έχουν εκδοθεί για το σύνολο του βεβαιωμένου προστίμου χωρίς να έχουν ληφθεί από τις Υπηρεσίες Δόμησης υπόψη τυχόν καταβολές στις ΔΟΥ θα επιστρέφονται στην Υπηρεσία Δόμησης για να τροποποιηθούν αναλόγως. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υπαγωγής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ προστίμων τόσο σε καθεστώς αναστολής είσπραξης όσο και διαγραφής τους ενεργοποιείται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κατόπιν υποβολής αιτήσεως του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Πηγή : forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση