Ο Ε.Φ.Κ.Α. σχετικά με την οργανωτική του δομή – Δελτίο τύπου

/
Ημερομηνία09 Μαρ 2017
/

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, σχόλια και αιτήματα που αφορούν στη χωροθέτηση των περιφερειακών και τοπικών δομών του ΕΦΚΑ στην επικράτεια, η Διοίκησή του θεωρεί χρήσιμο να γνωστοποιήσει τα κριτήρια με τα οποία προχώρησε σε αυτήν.

Όπως και από την έναρξη κιόλας της λειτουργίας του ΕΦΚΑ έχει αναγγελθεί αλλά και ευρύτατα δημοσιευθεί, η Διοίκησή του έχει κατά προτεραιότητα επεξεργαστεί και διαμορφώσει το πλαίσιο και τα κριτήρια χωροθέτησης των τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών, έτσι ώστε να παρέχει:

Άμεση εξυπηρέτηση στον πολίτη
Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Προκειμένου, λοιπόν, να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ αποδοτικά και αποτελεσματικά και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους πολίτες και τους ασφαλισμένους χωρίς προβλήματα και πολύωρες μετακινήσεις θα πρέπει να διαθέτει συνολικά μια ορθολογική δομή και μια ορθολογική κατανομή των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σημεία παρουσίας του ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα.

Για τον προσδιορισμό των σημείων παρουσίας του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα:

Ο πληθυσμός της Ελλάδας με βάση την απογραφή του 2011 και η κατανομή του ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτικές Ενότητες για τους μεγάλους Δήμους.
Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με βάση το Σχέδιο “Καλλικράτης” και το Σχέδιο “Καποδίστριας”.
Η χαρτογράφηση όλων των Δήμων της Ελλάδας ανά Περιφερειακή Ενότητα με βάση το Σχέδιο “Καλλικράτης”.
Οι ιδιαιτερότητες με βάση τα γεωγραφικά δεδομένα (νησιά, ορεινοί όγκοι, κλπ).
Η υπάρχουσα περιφερειακή και τοπική δομή των ενταχθέντων ΦΚΑ.
Τα ιδιόκτητα κτίρια των ενταχθέντων ΦΚΑ.
Ο πληθυσμός των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών σε καθένα από τους ΦΚΑ και η κατανομή του ανά καποδιστριακό νομό.

Χωρική αρμοδιότητα

Η χωρική αρμοδιότητα της κάθε Τοπικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης) του ΕΦΚΑ προσδιορίστηκε με βάση τα όρια των Καλλικρατικών Δήμων.
Η χωρική αρμοδιότητα κάθε Τοπικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους Καλλικρατικούς Δήμους.
Ιδιαίτερα στους μεγάλους Δήμους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν οι Δημοτικές Ενότητες του κάθε Δήμου.

Κριτήριο

Ως κριτήριο για τον καθορισμό ενός μέτρου για τον προσδιορισμό του πλήθους των Τοπικών Υπηρεσιών λήφθηκε ο πληθυσμός για τους εξής λόγους:
Ο ΕΦΚΑ αφορά όλους τους κατοίκους της Ελλάδας.
Τα δεδομένα από τους ενταχθέντες ΦΚΑ για τους ασφαλισμένους, τους εργοδότες και τους συνταξιούχους είναι επηρεασμένα από τη μορφή του κάθε Φορέα που εντάχθηκε και δεν ήταν διαθέσιμα για κάθε νομό.
Δεν υπήρχαν δεδομένα για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου Τομέα ανά νομό.
Η κατανομή του συνόλου των ασφαλισμένων (εκτός Δημοσίου) και των συνταξιούχων ανά νομό είναι παρόμοια με αυτή του πληθυσμού.

Μέτρο-Ασφαλιστικές Περιφερειακές Ενότητες

Το μέτρο καθορισμού των Τοπικών Υπηρεσιών προσδιορίστηκε ως εξής:
Η Ελλάδα με βάση το σχέδιο “Καποδίστριας” έχει 51 Νομούς και με βάση το σχέδιο “Καλλικράτης” έχει 74 Περιφερειακές Ενότητες και το Αυτοδιοίκητο Τμήμα του Αγίου Όρους.
Η Αττική με βάση το σχέδιο “Καλλικράτης” χωρίζεται σε οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ). Η ΠΕ Πειραιώς και η ΠΕ Νήσων υπολογίστηκε ως μία ΠΕ.
Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίστηκαν 57 Ασφαλιστικές Περιφερειακές Ενότητες (ΑΠΕ), (50 Καποδιστριακοί Νομοί και 7 Καλλικρατικές ΠΕ Αττικής), και οι αντίστοιχοι πληθυσμοί της κάθε ΑΠΕ.
Στη συνέχεια κατατάχτηκαν οι ΑΠΕ σε αύξουσα τάξη μεγέθους με βάση τον πληθυσμό και επιλέχτηκε η Διάμεση Τιμή (αντιστοιχεί στο νομό Πιερίας και είναι 126.698 κάτοικοι).

Πλήθος Τοπικών Υπηρεσιών

Με βάση τη Διάμεση Τιμή = 126.698:
Οι ΑΠΕ με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο της Διάμεσης Τιμής θα έχουν μια Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ.
Οι ΑΠΕ με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο από το διπλάσιο της Διάμεσης Τιμής θα έχουν δύο Τοπικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ.
Διαδοχικά προσδιορίστηκαν με ανάλογο τρόπο και οι Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για τις ΑΠΕ με πληθυσμό τριπλάσιο, τετραπλάσιο, κλπ της Διάμεσης Τιμής.

Τελικό Πλήθος Τοπικών Υπηρεσιών

Με τη ανωτέρω διαδικασία αυτή προσδιορίστηκε αρχικά ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να έχει 116 Τοπικές Υπηρεσίες.
Στη συνέχεια:
Με βάση τον πληθυσμό των Καλλικρατικών Δήμων και τον πληθυσμό των Δημοτικών Ενοτήτων στους μεγάλους Καλλικρατικούς Δήμους
Τη χαρτογράφηση των Δήμων σε επίπεδο Καλλικρατικής Περιφερειακής Ενότητας
Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των Καλλικρατικών Περιφερειακών Ενοτήτων
Προσδιορίστηκε το τελικό πλήθος των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στις 118 και των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στα 32.
Τα Αποκεντρωμένα Τμήματα έχουν ως σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που για διάφορους λόγους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην πόλη όπου βρίσκεται η Τοπική Υπηρεσία.

Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης εξυπηρετείται στον τόπο διαμονής του ή εργασίας του χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς να τον απασχολεί που, πως και με ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία και η ικανοποίηση του κάθε αιτήματος του ενός των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα ο πολίτης θα έχει έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την πορεία και την εξέλιξη του κάθε αιτήματος του με τη χρήση των νέων και σύγχρονων μορφών επικοινωνίας , χωρίς να χρειάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία κάνοντας κόπο και χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Επιπλέον για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές θα συνεχίσουν να λειτουργούν Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΚΑ) με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ όπως προβλέπεται στο σχέδιο του Οργανισμού.

Θα ήταν ίσως περιττό να υπογραμμιστεί ότι στην αμέσως παραπάνω περιγραφόμενη οργανωτική και υπηρεσιακή διάρθρωση και δομή έχουν ληφθεί υπόψη, στο μέτρο του δυνατού και αναγκαίου, και επιμέρους κατά Περιφέρεια και Νομό ιδιαιτερότητες, για την επιμέρους επισήμανση των οποίων η διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι πάντα στη διάθεση των ασφαλισμένων, των πολιτών και των εκπροσώπων των διαφόρων περιοχών.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση