Ο.Ε.Ε.: Αίτημα για παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας εως 31/12/2016

/
Ημερομηνία25 Ιαν 2016
/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ 105-63 Αθήνα
τηλ. 210 5202250, 2105202260, 2105202270
fax 2105229167

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016
Αρ. πρωτ.: Φ/1/623

Προς:
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Κοιν: Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης κ. Ιωάννη Μπάκα

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Κύριε Γενικέ,

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αρ ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015/21.12.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας σας παρατάθηκε μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 η προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Επισημαίνουμε ότι οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες εγκύκλιοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας και η συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ως εποπτεύον Υπουργείο του ΓΕΜΗ) επιβάλλεται για τον από κοινού συντονισμό των υπηρεσιών τους (ΓΕΜΗ και ΔΟΥ).

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο όγκο εργασιών των λογιστών φοροτεχνικών από τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων (πελατών τους) και την ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία, προτείνουμε να παραταθεί μέχρι 31/12/2016 η προβλεπόμενη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση