Ουρές στις εφορίες για τον ΕΝΦΙΑ – Ρυθμίσεις για πληρωμή σε 12 δόσεις

/
Ημερομηνία09 Σεπ 2016
/

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ στο τέλος του μήνα, οι φορολογούμενοι έχουν αρχίσει να σχηματίζουν ουρές στις εφορίες σπεύδοντας είτε να συμψηφίσουν την οφειλή του φετινού ΕΝΦΙΑ με την επιστροφή φόρου εισοδήματος που δικαιούνται, είτε να ρυθμίσουν το φόρο σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.

Με δεδομένο ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, πολλοί φορολογούμενοι που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, επιλέγουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων προκειμένου να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ σε περισσότερες δόσεις αντί σε πέντε μηνιαίες δόσεις που προβλέπεται. Στην πάγια ρύθμιση μαζί με την οφειλή του ΕΝΦΙΑ μπορούν να ενταχθούν και οι υπόλοιπες δυο δόσεις του φόρου εισοδήματος που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Με την καταβολή των φόρων σε περισσότερες δόσεις οι φορολογούμενοι από τη μια μειώνουν το «ταμειακό βάρος» και από την άλλη αποφεύγουν τις κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων που προβλέπονται για όσους χρωστούν στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να πληρώσουν έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους οφειλές μόνο με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή 24 δόσεων (για έκτακτες οφειλές όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς). Στη πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθεί το σύνολο των οφειλών του φορολογούμενου είτε αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο Τaxisnet είτε δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με υποβολή αίτησης στη αρμόδια ΔΟΥ.

Εφόσον μια οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ο φορολογούμενους έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά στο Taxisnet για να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στη σχετική αίτηση οι φορολογούμενοι δηλώνουν τα μηνιαία εισοδήματά τους, καθώς και τις μηνιαίες δαπάνες τους.

Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό ο φορολογούμενος να περιμένει προκειμένου να λήξει μια φορολογική οφειλή για να την ρυθμίσει. Μπορεί να επισκεφθεί την εφορία του και να υποβάλει χειρόγραφη αίτηση για ρύθμιση σε 12 ή 24 δόσεις μια οφειλή πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη. Αυτό κάνουν το διάστημα αυτό αρκετοί φορολογούμενοι ενόψει της λήξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ στο τέλος του μήνα.

Το συνολικό ποσό των οφειλών που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%.

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο σπεύδουν να ρυθμίσουν τον ΕΝΦΙΑ προκαταβολικά είναι να μη χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται όταν δεν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί νέα φορολογική οφειλή εντός 15 ημερών από τη λήξη τους. Πιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι έχουν δύο εναλλακτικές δυνατότητες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες δόσεις:

Η πρώτη δυνατότητα δίδεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» του νόμου 4152/2013. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο τουλάχιστον ένα μέρος κάποιας οφειλής. Η υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του TAXISNET, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

H δεύτερη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης τόσο των φόρων του εκκαθαριστικού της φετινής φορολογικής δήλωσης όσο και του ΕΝΦΙΑ έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» νόμου 4174/2013. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή δεν απαιτείται να έχει λήξει η προθεσμία αποπληρωμής μέρους ή ολόκληρου του ποσού της οφειλής του εκκαθαριστικού, διότι σ’ αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές μη ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους. Όμως, η ένταξη ακόμη και εξ ολοκλήρου μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Για την υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4174/2013 δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, οπότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ, να συμπληρώσει χειρόγραφα έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύθυνη δήλωση για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση.

 
Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση