Οι ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

/
Ημερομηνία15 Ιούν 2016
/

Σε σχετική αναφορά βουλευτών με το θέμα τα δάνεια του ΟΕΚ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες απάντησε ο Υπ.Εργασίας κος Γ. Κατρούγγαλος.

Η αναφορά της βουλευτού Ε. Χριστοφιλοπούλου και του κου Β. Κεγκέρογλου:

Μετά το 2010 προκύπτουν προβλήματα σε δεκάδες χιλι στεγαστικών δανείων, με επιδότηση επιτοκίου από τον (καταργημένο) ΟΕΚ, όπου βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο .Τα δάνεια αυτά ήταν χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον ΟΕΚ τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό για τα πρώτα 9 έτη. Και η κατηγορία δικαιούχων με άτοκα δάνεια από ΟΕΚ που έχουν περιέλθει στις τράπεζες.

Πολλοί εκ των δανειοληπτών αποδεχόμενοι την κατάργηση της επιδότησης του επιτοκίου που μέχρι σήμερα απολάμβαναν, προκειμένου να γίνει η επιμήκυνση.
Οι τράπεζες όμως αρνούνται να προχωρήσουν και παρουσιάζουν ως μοναδική λύση τη μη πληρωμή του δανείου για τρεις μήνες (!), ώστε να καταγγελθεί αυτόματα η σύμβαση με τον ΟΕΚ, το δάνειο να χαρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενο και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη ρύθμιση αυτού, υπογράφοντας νέα δανειακή σύμβαση  με δυσμενέστερους όρους από την αρχική σύμβαση.

Με την εν λόγω διαδικασία επέρχονται οι εξής συνέπειες:
Έχουμε ρύθμιση και όχι επιμήκυνση του δανείου και άρα υπογραφή νέας και με δυσμενέστερους όρους σύμβαση.
–  Η ρύθμιση προβλέπει νέο (αυξημένο) επιτόκιο
–  Αποσύνδεση του επιτοκίου από το επιτόκιο της ΕΚΤ (με το οποίο είναι συνδεδεμένα τα περισσότερα δάνεια).
–  Κήρυξη του δανείου ως «κόκκινου» (αφού δεν θα πρέπει να πληρώνεται για τρεις συνεχόμενους μήνες), με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται (π.χ. κατασχέσεις).
–  Η μη εξυπηρέτηση του δανείου, συνεπάγεται και την αυτόματη είσοδο του δανειολήπτη στο «τραπεζικό Τειρεσία» και τον αποκλεισμό του για μεγάλο χρονικό διάστημα από οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή.

Είναι εμφανές λοιπόν ότι η αυθαιρεσία των τραπεζών έχουν οδηγήσει  σε απόλυτο αδιέξοδο τους δανειολήπτες ΟΕΚ, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και επωμίζονται δυσβάσταχτα βάρη προς όφελος των τραπεζών.

Με αφορμή τα παραπάνω θα πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλίες

1) Με σκοπό την ουσιαστική ρύθμιση των στεγαστικών δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο από τον ΟΑΕΔ (διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), ώστε όχι απλά να διατηρηθεί η επιδότηση επιτοκίου και να μην επωμισθούν οι δανειολήπτες νέα βάρη προς όφελος των τραπεζών αλλά και να ελαφρυνθούν σημαντικά.

2) Να σταματήσει η εκβιαστική πρακτική των τραπεζών, οι οποίες αρνούνται να επιμηκύνουν τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του ΟΕΚ με επιδοτούμενο επιτόκιο, απαιτώντας, επί της ουσίας, την υπογραφή νέας δανειακής σύμβασης με κατά πολύ δυσμενέστερους όρους από την αρχική ρύθμιση με πολλές δόσεις, που μπορεί να φτάνουν και τις 100 και να δοθούν και εκπτώσεις για όσους θελήσουν να πληρώσουν μια κι έξω.
Η παράταση δανείου πέραν των  10 ή 15 ετών και πληρώνοντας σημαντικά χαμηλότερες δόσεις, διατηρώντας έτσι εν ζωή το δάνειο και οι δανειολήπτες διασφαλίζουν την περιουσία τους.

3) Η κατηγορία δικαιούχων με άτοκα δάνεια από ΟΕΚ θα πρέπει να γίνει ρύθμιση επιμήκυνσης του άτοκου δανείου για 5 έως 10 χρόνια ώστε να ελαφρυνθεί η δόση, φυσικά πάγωμα, χωρίς τόκους υπερημερίας, ώστε να μπορέσουν να το εξοφλήσουν.

4) Να προβλεφθεί περίοδος χάριτος για όσους είναι άνεργοι, κυρίως για τους μακροχρονίως.

5) Να  ληφθούν υπόψη τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια για την ένταξη του δανειολήπτη στη ρύθμιση.

Η απάντηση του υπουργού εργασίας που δόθηκε εγγράφως στη Βουλή:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α /18.4.2013) ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Συνεπώς ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση των δανείων που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ σε δικαιούχους του και τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α.-Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου. Στα εν λόγω δάνεια δόθηκε η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αποπληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-14), το οποίο ορίζει ότι τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

Ο ως άνω νόμος ορίζει, επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ) δεν παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των δανειοληπτών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου και συνεχίζει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, το συνολικό ποσό της οποίας δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο της αρχικής σύμβασης.

Οι δανειολήπτες είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.12.2015. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

Β.-Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας

Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα έχει μελετηθεί διεξοδικά και επανειλημμένως το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ και έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δανειοληπτών, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των δανειοληπτών, ώστε να ανταποκριθούν στην εξόφληση των χορηγηθέντων δανείων και θα πρέπει να διερευνηθεί η επίλυση του θέματος με νέα ρύθμιση για όλες τις περιπτώσεις των δανείων.

Σημειώνεται ότι για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ ισχύουν σήμερα οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για επισκευή – αποπεράτωση, από τον Σεπτέμβριο του 1999 και μετά, ισχύει ο Ν. 3518/2006 (αρ. 64 παρ. 14), σύμφωνα με τον οποίο δικαιούνται να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 20%. Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, μπορούν μετά από παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 40%, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50165/2000 (ΦΕΚ 403Β/27.3.2000), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2736/1999.

Σε όσους έχει παραχωρηθεί έτοιμη κατοικία, μπορούν πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, να εξοφλήσουν εφάπαξ το ληξιπρόθεσμο και μη ληξιπρόθεσμο ποσό από το προσδιορισθέν τίμημα της κατοικίας, με έκπτωση 40%, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2736/1999.

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση