Οι προτεραιότητες του ΕΚ για οικονομία, κοινωνία και εσωτερική αγορά για το 2016

/
Ημερομηνία24 Φεβ 2016
/

Οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2016, καθώς και οι προτεραιότητες για την εσωτερική αγορά θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την Τετάρτη με την Επιτροπή. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αναφερθούν στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις κοινωνικές πτυχές του και την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της εσωτερικής αγοράς. Τρία ξεχωριστά ψηφίσματα θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Αξιοποίηση της ευελιξίας για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Το ψήφισμα της Maria João Rodrigues (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ στις 18 Φεβρουαρίου, τονίζει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, ενώ η ευελιξία που αυτό παρέχει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής υποστηρίζουν επίσης την καλύτερη παρακολούθηση των συστάσεων για κάθε χώρα, την αύξηση των εγχώριων επενδύσεων σε χώρες με υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών και την ανάληψη δράσης κατά των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις επιχειρήσεις.

Κοινωνική δικαιοσύνη

Το ψήφισμα της Sofia Ribeiro (ΕΛΚ, Πορτογαλία) το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή Απασχόλησης στις 17 Φεβρουαρίου, υπεραμύνεται της συμπερίληψης των πρόσφατων δεικτών απασχόλησης στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης προκειμένου να παρακολουθούνται οι κοινωνικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός ορισμός για την κοινωνική δικαιοσύνη, στον οποίο θα στηρίζονται οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης, καθώς και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ζητούν την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, και υποστηρίζουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να στραφούν σταδιακά σε άλλες πηγές φορολόγησης πέρα από την φορολόγηση της εργασίας.

Εσωτερική Αγορά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο ψήφισμα της Catherine Stihler (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς στις 25 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την έκκληση για ένταξη του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, “με ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης, εντοπισμού των ανά χώρα φραγμών στην ενιαία αγορά και αξιολόγησης της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, επικεντρωμένο σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας στους οποίους η δράση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων – μεταξύ αυτών και ΜΜΕ.”

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση