Οι προθεσμίες καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών – νομικών προσώπων και ΕΝ.Φ.Ι.Α.

/
Ημερομηνία06 Ιούλ 2016
/

Μετά και την έκδοση της απόφασης ΠΟΛ.1096/4.7.2016, οι δόσεις καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων διαμορφώνονται ως εξής:

Φυσικά  πρόσωπα

α) Δόσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 – Φυσικά πρόσωπα με συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο η νομική οντότητα με απλογραφικά βιβλία.

Δόσεις δηλώσεων εισοδήματος
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση
Μέχρι  05.07.2016 29.7.2016* 30.9.2016 30.11.2016
Μετά την  5η.7.2016 30.9.2016 30.11.2016  

* Τελευταία εργάσιμη (παρ.6 άρθρου 67 ΚΦΕ)

 

 

β) Δόσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 – Φυσικά πρόσωπα

Δόσεις δηλώσεων εισοδήματος
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση
  Ανεξαρτήτως υποβολής. 29.7.2016* 30.9.2016 30.11.2016

* Τελευταία εργάσιμη (παρ.6 άρθρου 67 ΚΦΕ)

 

 

γ) Δόσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 – ειδικές περιπτώσεις (φορολογούμενοι που έχουν αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία τους στο εξωτερικό)

Δόσεις δηλώσεων εισοδήματος
για υποβολές: Εφάπαξ
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου έως 30.12.2016

 

Νομικά πρόσωπα

 

Δόσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση 6η Δόση 7η Δόση
Που έχουν γίνει τον Ιούνιο 2016 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31.7.2016 (1/8/2016)* 31/8/2016 30/9/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016
που έχουν γίνει τον Ιούλιο ή θα γίνουν μέχρι τις 15 Ιουλίου Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/8/2016 30/9/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016  

* Η καταληκτική προθεσμία παρατείνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΔ (Η προθεσμία για τις δόσεις νομικών προσώπων ορίζεται στο τέλος του μήνα και όχι στην τελευταία εργάσιμη  παρ. 3 άρθρου 68 ΚΦΕ)

 

 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι για τις δόσεις φόρου ΕΝΦΙΑ ισχύουν μέχρι σήμερα τα εξής:

 

Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ 2016 (ακίνητα την 1.1.2016)
Εφόσον η εκκαθάριση γίνει 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση
έως το τέλος Ιουλίου 31.8.2016 30/9/2016 31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016
έως το τέλος Αυγούστου 30/9/2016 31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση