Οι οδηγίες της Κομισιόν για την πάταξη της εταιρικής φοροαποφυγής Οι οδηγίες της Κομισιόν για την πάταξη της εταιρικής φοροαποφυγής

/
Ημερομηνία27 Νοέ 2013
/

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες φορολόγησης των εταιρειών αλλάζουν, αυξάνοντας τα έσοδα των κρατικών προϋπολογισμών και εξασφαλίζοντας θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς κλείνουν τα “παραθυράκια” που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες για να αποφεύγουν την καταβολή φόρων.

Οι νέοι κανόνες  έχουν ως στόχο να σταματήσουν οι επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται ορισμένες διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων φορολόγησης, προκειμένου να μην καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, η οποία θεσπίστηκε το 1990, είχε σχεδιαστεί για την αποφυγή του κινδύνου διπλής φορολόγησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Ορισμένες εταιρείες όμως χρησιμοποίησαν τα “παραθυράκια” του συστήματος προκειμένου να μην καταβάλλουν φόρους επί των διασυνοριακών τους πληρωμών.

Τέλος στη “διπλή μη φορολόγηση”

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν δανειακές υβριδικές ρυθμίσεις για να εκμεταλλεύονται τους σημερινούς κανόνες. Τα δάνεια αυτά αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη χώρα είτε ως εκπίπτουσες δανειακές οφειλές είτε ως φοροαπαλλασσόμενα μερίσματα.

Αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη θυγατρική εταιρεία μείωση της φορολογίας σε μια χώρα και απαλλαγή για τη μητρική εταιρεία στην άλλη χώρα. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι η εταιρεία δεν καταβάλλει παρά ελάχιστο ή καθόλου φόρο επί των κερδών των θυγατρικών της εταιρειών σε ορισμένες χώρες.

Οι νέοι κανόνες θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί επί των εισερχόμενων πληρωμών, εφόσον αυτός έχει αφαιρεθεί αλλού ως αποπληρωμή δανείου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα πάψουν οι εταιρείες με διασυνοριακές δραστηριότητες να προγραμματίζουν σκοπίμως εσωτερικές μεταφορές κεφαλαίων, προκειμένου να επωφελούνται από τέτοιου είδους “παραθυράκια διπλής μη φορολόγησης”.

Πρόκειται για έναν τομέα όπου ενδείκνυται ιδιαίτερα η λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τυχόν μεμονωμένες ενέργειες των κρατών μελών θα εξέθεταν τα τελευταία σε κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων. Επίσης οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να αλλάζουν την έδρα τους ή να δημιουργούν θυγατρική σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνον και μόνον για να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής

Η αντιμετώπιση της εταιρικής φοροαποφυγής αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για την ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Το θέμα αυτό συζητήθηκε στις πρόσφατες συνόδους G8 και G20, στις οποίες οι ηγέτες ενέκριναν το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής .

Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων που βοηθούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ανακτήσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν λόγω της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Εκτός από τις προαναφερθείσες αλλαγές για να κλείσουν τα σημερινά “παραθυράκια”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος μια δέσμη προτάσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται η θέσπιση κωδικού για τον φορολογούμενο, καθώς και ενός ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικής ταυτότητας, οδηγίες ανίχνευσης των χρηματικών ροών και μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή τους νέους κανόνες και να εγκρίνουν ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση της απάτης, ως ασφαλιστική δικλείδα έναντι των αθέμιτων φορολογικών πρακτικών, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση