Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για το νέο πόθεν έσχες ακινήτων

/
Ημερομηνία06 Νοέ 2014
/

Πόθεν έσχες δυο ταχυτήτων για τα ακίνητα θα ισχύσει για το τρέχον έτος καθώς άλλαξε πρόσφατα η νομοθεσία για το τίμημα που καλούνται να δικαιολογήσουν οι αγοραστές ακινήτων. Υπάρχουν οι άτυχοι που προχώρησαν στην αγορά ακινήτου πριν την 31η Οκτωβρίου 2014 και οι τυχεροί που προχώρησαν ή θα προχωρήσουν στην αγορά ακινήτων από την παραπάνω ημερομηνία και μετά.

Με πρόσφατη διάταξη που ψηφίστηκε στη βουλή και δημοσιεύτηκε στη εφημερίδα της κυβέρνησης στις 31 Οκτωβρίου αλλάζει το τίμημα που καλούνται να δικαιολογήσουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι προχωρούν σε αγορά κάποιοι ακινήτου. ΄Όσοι αγοράζουν ακίνητο από αυτήν την ημερομηνία και μετά θα πρέπει να δικαιολογήσουν τη δαπάνη για το αναγραφόμενο στο σχετικό συμβόλαιο τίμημα μαζί με τα έξοδα μεταβίβασης. Κατά κανόνα πλέον το τίμημα που αναγράφεται στα συμβόλαια είναι το πραγματικά καταβαλλόμενο ποσό το οποίο –επίσης κατά κανόνα- είναι σημαντικά χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Για όσες μεταβιβάσεις ακινήτων έγιναν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014 ισχύει το προηγούμενο καθεστώς το οποίο ορίζει ότι ο αγοραστής καλείται να δικαιολογήσει τη ως δαπάνη αγοράς την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι υψηλότερο από την αντικειμενική αξία. Πρόκειται για διάταξη που αποτελούσε τροχοπέδη στην ήδη ημιθανή κτηματαγορά καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές κινδύνευαν να πιαστούν στα δίχτυα του πόθεν έσχες και να φορολογηθούν για δαπάνη την οποία δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Η νέα φορολογική δήλωση

Με βάση τα παραπάνω στη νέα φορολογική δήλωση αναμένεται να υπάρχουν δυο ξεχωριστοί κωδικοί για την δήλωση της δαπάνης αγοράς ακινήτων. Ο ένας κωδικός θα αφορά απόκτηση ακινήτου από την 1-1-2014 έως και την 30-10-2014 στην οποία θα δηλώνεται ως τίμημα η αντικειμενική αξία ή το αναγραφόμενο τίμημα στο συμβόλαιο εφόσον είναι υψηλότερο. Ο δεύτερος κωδικός θα αφορά στην απόκτηση ακινήτου από την 31-10-2014  έως και την 31-12-2014 και δηλώνεται ως δαπάνη το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο μαζί με τα έξοδα μεταβίβασης.

Παράδειγμα

Ένας φορολογούμενος αγόρασε τον Μάρτιο του 2014 ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ έναντι πραγματικού τιμήματος 50.000 ευρώ και επιβαρύνθηκε και με έξοδα μεταβίβασης 2.000 ευρώ. Ως δαπάνη αγοράς στη φορολογική δήλωση του 2015 θα πρέπει να δηλώσει το ποσό των 100.000 ευρώ που είναι η αντικειμενική αξία.

Ωστόσο, αν το ίδιο ακίνητο είχε αγοράστηκε χθες, δηλαδή μετά την 31η Οκτωβρίου 2014 τότε ως τίμημα για το πόθεν έσχες θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του 2015 το ποσό των 52.000 ευρώ που είναι και το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα μαζί με τα έξοδα μεταβίβασης.

Πηγή: capital.gr

Αφήστε μια απάντηση