Οδηγός για τη συμπλήρωση της δήλωσης αμοιβών για τα ελευθέρια επαγγέλματα

/
Ημερομηνία27 Μαρ 2014
/

Οδηγό για την οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα 2014 εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι οριστικές δηλώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου με ηλεκτρονικό τρόπο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το ηλεκτρονικό έντυπο Ε20 θα υποβάλουν όσοι καταβάλουν αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων, ανεξαρτήτως αν για αυτές τις αμοιβές έπρεπε να γίνει παρακράτηση φόρου, ενώ χειρόγραφα στις εφορίες θα υποβάλλονται οι δηλώσεις υπόχρεων φυσικών προσώπων που έχουν αποβιώσει.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20);

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή της δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση τους να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2.Ποιοι υποβάλουν Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα;

Οριστική Δήλωση υποβάλουν όσοι καταβάλουν αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων, ανεξαρτήτως αν για αυτές τις αμοιβές έπρεπε να γίνει παρακράτηση φόρου, πχ αμοιβές μικρότερες των 300 ευρώ (άρθρο 83 Ν. 2238/1994).

3.Ποιες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet μπορούν να υποβληθούν:

Όλες οι αρχικές οριστικές δηλώσεις, ανεξάρτητα αν είναι εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες (Έντυπο Ε20/TAXIS) αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2014.

Αποκλειστικά υποβάλλεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.:

Η οριστική δήλωση υπόχρεου φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει υποβάλλεται στη ΔΟΥ από τους κληρονόμους του.

4.Μπορώ να υποβάλω οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο;

Όχι, η υποβολή οριστικής δήλωσης με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, δεν γίνεται αποδεκτή. Δεκτές γίνονται μόνο δηλώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου, τότε η διαφορά θα επιστραφεί στον ελεύθερο επαγγελματία μέσω της εκκαθάρισης της ετήσιας δήλωσης του φόρου εισοδήματος του.

5.Πότε πραγματοποιείται η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα;

Για το οικονομικό έτος 2014 η υποβολή της δήλωσης Ε20 πραγματοποιείται εμπρόθεσμα μέχρι 30/4/2014.

6.Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Όχι, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.

7.Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών (το επισυναπτόμενο αρχείο της Ε20 – Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία αμοιβών);

Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20) οικ. έτους 2014».

8. Μπορώ να υποβάλλω το ίδιο επισυναπτόμενο αρχείο που υπέβαλα με τη «Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις»;

Ναι, μπορείτε να υποβάλλεται το ίδιο αρχείο, αρκεί όταν δημιουργήσατε το αρχείο να είχατε επιλέξει την κατηγορία «βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα» (θέλει προσοχή γιατί με το ίδιο αρχείο μπορούσατε να δημιουργήσετε βεβαιώσεις για μισθωτή εργασία, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις).

Η μόνη διαφορά μεταξύ των δυο αρχείων είναι ότι στην παρούσα δήλωση (του Ε20), το αρχείο πρέπει να είναι αποσυμπιεσμένο (unzip), ενώ στη «Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις» το αρχείο ήταν συμπιεσμένο (zip).

9.Πώς δηλώνω το χαρτόσημο και τον ΟΓΑ χαρτοσήμου;

Σε περίπτωση που έχετε παρακρατήσει και αποδώσει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, τότε στο επισυναπτόμενο αρχείο θα καταχωρήσετε το άθροισμα τους στο πεδίο «κρατήσεις εκτός φόρου», ενώ στη φόρμα υποβολής της δήλωσης θα τα καταχωρήσετε ξεχωριστά στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ».

10.Σε ποια μορφή πρέπει να υποβληθεί το αρχείο;

Το αρχείο απαιτείται να έχει την κλασική κωδικοποίηση των Windows (δηλαδή windows-1253). Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται DOS προγράμματα, και όταν επιλέγετε το αρχείο με το Notepad πρέπει να εμφανίζονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία. Δεν πρέπει να δημιουργείται το αρχείο με χρήση λειτουργικού MS-DOS. Εάν δημιουργηθεί το αρχείο με εφαρμογή διαφορετική της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να ανοίγεται οπωσδήποτε με αυτή την εφαρμογή, ώστε να φαίνονται τυχόν λάθη του αρχείου και κυρίως αν δεν εμφανίζονται ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία.

11.Στο αρχείο που κατεβάζω από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ για την δημιουργία του επισυναπτόμενου αρχείου , όταν το αποθηκεύω και προσπαθώ να το ανοίξω μου εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find the main class:gr.gsis.fmypublic.desktop.FmyDesktopApp. Program will exit.». Τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω το αρχείο μου;

Θα πρέπει, αφού πρώτα αποθηκεύσω το αρχείο και εμφανιστεί το εικονίδιο του, να επιλέξω δεξί κλικ από το ποντίκι και μετά να επιλέξω το «Εxtract Here».

Έπειτα ανοίγω τον φάκελο «apcDesktopprivate» και επιλέγω το εκτελέσιμο αρχείο (executable jar file) «CheckFMY2014». Στην συνέχεια είτε πατάω το πλήκτρο «enter» είτε κάνω «διπλό κλίκ» πάνω στο όνομα του εν λόγω αρχείου.

Αν κάνω σωστά τις παραπάνω ενέργειες μου ανοίγει η φόρμα όπου πρέπει να καταχωρήσω τα στοιχεία των αναλυτικών αμοιβών.

12.Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλλω οριστική δήλωση για τη χρήση αυτή;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα, την οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα θα την υποβάλετε στο επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδο χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.

13.Πώς θα υποβάλω Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα στην περίπτωση που δεν όφειλα να αποδώσω καμία Προσωρινή δήλωση κατά Δίμηνο και έχω Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών;

Σε περίπτωση που στο έτος 2013 καταβλήθηκαν αμοιβές για ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου (πχ μικρότερες των 300 ευρώ), τότε θα υποβάλλετε την Οριστική Δήλωση Ε20 με συμπληρωμένο στη φόρμα της οριστικής δήλωσης ΜΟΝΟ τον Πίνακα «ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ». Σε αυτόν τον πίνακα θα συμπληρώσετε μόνο τις ακαθάριστες αποδοχές και στο πεδίο «παρακρατηθείς φόρος» θα καταχωρήσετε μηδέν. Επίσης πρέπει να υποβάλετε και το επισυναπτόμενο αρχείο, όπου θα είναι συμπληρωμένες οι ακαθάριστες αποδοχές (ανά ΑΦΜ) και τα πεδία του φόρου θα είναι μηδέν.

14.Οι αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών για τις οποίες δεν οφείλονταν παρακράτηση φόρου (πχ μικρότερες των 300 ευρώ), δεν θα μου δημιουργήσουν ασυμφωνία ως προς το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που πρέπει να δηλώσω;

Καταρχάς, το Σύνολο των Ακαθάριστων Αποδοχών δηλώνεται 2 φορές στη φόρμα υποβολής και μια φορά στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών που δηλώθηκε στο επισυναπτόμενο αρχείο (το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές που αποδόθηκαν για ελευθέρια επαγγέλματα, ανεξαρτήτως αν έχει γίνει παρακράτηση φόρου ή όχι), πρέπει να συμφωνεί με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών που συμπληρώνεται στο πίνακα «ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ».

Στη φόρμα υποβολής της δήλωσης και στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ» θα συμπληρώσετε το σύνολο των ακαθάριστων αμοιβών για τις οποίες έγινε παρακράτηση φόρου.

Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, στην φόρμα υποβολής της δήλωσης τα δυο σύνολα των ακαθάριστων αποδοχών να συμφωνούν μεταξύ τους.

Διευκρινίζουμε ότι το σύνολο του φόρου που παρακρατήθηκε καταχωρείται, επίσης, τρεις φορές (2 φορές στη φόρμα υποβολής και 1 φορά στο επισυναπτόμενο αρχείο), αλλά πρέπει να είναι παντού το ίδιο (μόνο οι ακαθάριστες αποδοχές μπορούν να διαφέρουν στη φόρμα υποβολής της δήλωσης).

15.Κατά την υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται το εξής μήνυμα «Οι ακαθάριστες αποδοχές στη γραμμή 3 του υποβαλλόμενου αρχείου πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες στη φόρμα υποβολής» Γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα πρέπει να δοθεί, ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να συμπληρωθούν και να μεταφερθούν σωστά, τα δεδομένα του αρχείου στη φόρμα της δήλωσης.

Το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του αρχείου, πρέπει να συμφωνεί, με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πίνακα «ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ» της φόρμας και κατά περίπτωση με τον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ» (δείτε και ερώτηση 14 όσον αφορά την ασυμφωνία των ακαθάριστων αποδοχών).

16.Για κάποιες προσωρινές χρεωστικές δηλώσεις έχω κάνει ρύθμιση στη Δ.Ο.Υ. Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση αφού δεν έχω αριθμό και χρονολογία διπλοτύπου;

Στα στοιχεία πληρωμής θα αναγράψετε τον αριθμό του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Αριθμός» και την ημερομηνία του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Χρονολογία».

17.Ποια στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα;

Πλέον, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τα «στοιχεία πληρωμής» του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ» (δείτε και επόμενη ερώτηση για τα στοιχεία πληρωμών που έρχονται προσυμπληρωμένα).

Στη στήλη «αριθμός» συμπληρώνεται ο α/α της Ταυτότητας Οφειλής (το 12ψήφιο καταληκτικό νούμερο) και στη στήλη «χρονολογία» αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης της προσωρινής δήλωσης.

Προσοχή. Οι ταυτότητες πληρωμής καταργήθηκαν και στη θέση τους παράγονται πλέον ταυτότητες οφειλής. Οι ήδη παραχθείσες και εξοφληθείσες ταυτότητες πληρωμής έχουν μεταπτωθεί στο taxis σε μορφή ταυτοτήτων οφειλής.

Κατά συνέπεια σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος έχει εξοφλήσει την προσωρινή δήλωση με ταυτότητα πληρωμής, στο πεδίο «αριθμός» θα εμφανίζεται ένα 12ψήφιο νούμερο που δε θα συμφωνεί με τον αριθμό της ταυτότητας πληρωμής.

Το 12ψήφιο αυτό νούμερο είναι ο αριθμός της Ταυτότητας οφειλής που συνδέεται με τη συγκεκριμένη προσωρινή δήλωση (μεταπτωθείσας ταυτότητας πληρωμής όπως αναλύσαμε προηγουμένως).

Αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα επισκόπησης των εξοφλημένων οφειλών των υπόχρεων μέσω της «προσωποποιημένης πληροφόρησης», από όπου θα μπορεί ο υπόχρεος να βλέπει τον προαναφερθέν α/α της ταυτότητας οφειλής των εξοφλημένων χρεών.

18.Τι κάνω σε περίπτωση που δε συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ»;

Έχω τη δυνατότητα να κάνω οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ» (διαγραφή γραμμής, προσθήκη νέας γραμμής, τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου κάποιας επιμέρους γραμμής).

Για παράδειγμα:

Προσυμπληρωμένα θα έρχονται τα στοιχεία των πληρωμών που έγιναν με Προσωρινές Δηλώσεις Απόδοσης Τελών και Χαρτοσήμου του 2013 και μόνο για την κατηγορία Ελευθέρια Επαγγέλματα. Λοιπές πληρωμές που έγιναν το 2013 με Προσωρινές Δηλώσεις (πχ κατηγορία Λοιπά) ή δηλώσεις οίκοθεν στις ΔΟΥ κλπ, θα συμπληρώνονται από τον ίδιο τον χρήστη με εισαγωγή γραμμής, εφόσον εμπεριέχονται στα είδη αμοιβών της δήλωσης Ε20, (βλέπε ερώτηση 19).
Ενδέχεται να έχει υποβληθεί ανακλητική προσωρινή δήλωση στη ΔΟΥ και σε αυτόν τον πίνακα να εμφανίζονται τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπόχρεος θα αλλάξει τα ποσά των ακαθαρίστων αποδοχών και του φόρου, θα αφήσει τον αριθμό της Τ.Ο. ως έχει και θα συμπληρώσει στην στήλη «χρονολογία» την ημερομηνία υποβολής της ανακλητικής δήλωσης στη ΔΟΥ.

19.Ποια είναι τα υπάρχοντα είδη αποδοχών;

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
Κωδικός Συντ/ής

παρ/σης

φόρου (%)

Είδος αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα αρθ.48 ν.2238/1994
1. 20 Άρθρο 48§1 ν.2238/1994 αμοιβές
2. 20 Άρθρο 48§1 ν.2238/1994 αμοιβές επόμενης χρήσης (για επιχειρήσεις που κλείνουν ισολογισμό κυρίως με 30/6 ή μετά τις 31/12
3. 20 Άρθρο 48§2 περ. α΄,β΄γ΄ν.2238/1994 λοιπές αμοιβές εκτός διατροφής
4. 20 Άρθρο 48§3 ν.2238/1994 εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4.
5. 20 Άρθρο 48§4 ν.2238/1994 Σε εκπρόθεσμη πληρωμή Αρχιτεκτόνων κ.λ.π. στους τόκους που καταβάλλονται.
6. κλίμακα αρ.9 Άρθρο 48§5 ν.2238/1994 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχος εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.
7. 0 Άρθρο 48§6 ν.2238/1994 Ωφέλεια από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών τηςπαραγράφου 13 άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920
8. 15 Παρακράτηση φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους Άρθρο 52 παρ.5α ν.2238/1994 (Δεν ισχύει το <300,00€)
9. 15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους Άρθρο 52 παρ.5γν.2238/1994 (Δεν ισχύει το <300,00€)
10. 0 Διανομείς διαφημιστικών εντύπων με εισόδημα μικρότερο των 5.000€ Άρθρο 58 ν.2238/1994
11. 0 Αμοιβή μικρότερη των 300€ άρθρου 58 §1 ν.2238/1994 και ισχύει από 1/1/2011
12. 10 Παροχή μη έμμισθης υπηρεσίας από εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων

Άρθρο 58 ν.2238/1994

13. 0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιριών Άρθρο 58ν.2238/1994
14. 0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια(π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
15.
16.
17.

20. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552 ή 15515. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα.Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση