ΟΑΕΔ: Έλεγχος φυσικού αρχείου προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2013

/
Ημερομηνία14 Ιούλ 2015
/

Για όσα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2013 δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατά την υλοποίησή του, παρακαλούμε όπως μας στείλετε για έλεγχο φυσικού αρχείου (σχετική εγκύκλιος 9902/05-02-2013 κεφ. 7 “Έλεγχος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης”, εδάφιο 1) τα κατωτέρω:

  1. Τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ όλων των ηλεκτρονικά καταχωρηθέντων στοιχείων του προγράμματος. 
  2. Την εκτύπωση του συνολικού απουσιολογίου για όλες τις ημέρες κατάρτισης. 
  3. Φωτοαντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) των καταρτιζομένων για τους μήνες της κατάρτισης με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
  4. Φωτοαντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στους καταρτιζόμενους για τους μήνες της κατάρτισης με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

Τα σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στη Διοίκηση ΟΑΕΔ, Δ/νση Α3 – Γραφείο ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ 17456.

Για διευκρινήσεις καλείτε στο Γραφείο ΛΑΕΚ, κα Μεζίλη, στο τηλέφωνο: 210 9989895

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι η παρούσα ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ τα προγράμματα όπου εμφανίζονται με status ολοκληρώθηκε χωρίς έλεγχο.

Πηγή: e-forologia

Αφήστε μια απάντηση