Ξεχάσατε τις περιοδικές δηλώσεις; Ερχονται πρόστιμα – φωτιάΞεχάσατε τις περιοδικές δηλώσεις; Ερχονται πρόστιμα – φωτιά

/
Ημερομηνία20 Ιαν 2014
/

Της Μαρίας Βουργάνα

Με πρόστιμα – φωτιά και τόκους θα «τιμωρούνται» από τον Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν θα υποβάλουν στην ώρα τους τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή κάνουν λάθη και θέλουν να τα διορθώσουν υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

Αν οι υπόχρεοι υποβάλλουν έστω και με μία μέρα καθυστέρηση τη χρεωστική δήλωση ΦΠΑ θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 1.000 έως και 2.500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Ταυτόχρονα, όμως, η υποβολή των χρεωστικών δηλώσεων θα μπορεί να γίνεται πλέον χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του ποσού των 10 ευρώ. Από τον επόμενο μήνα αλλάζει το σύστημα υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και απόδοσης του φόρου στο Δημόσιο.

Ειδικότερα:

1. Από τον Φεβρουάριο η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ θα βεβαιώνεται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης και για την εξόφλησή του στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. θα εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής». Η υποβολή θα μπορεί να γίνει χωρίς την πληρωμή των 10 ευρώ.

2. Η προθεσμία υποβολής των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους που λήγουν από τον Ιανουάριο και μετά μετατίθεται από την 20ή στην 26η μέρα του μήνα που έπεται της φορολογικής περιόδου.

3. Διατηρείται το σύστημα εξόφλησης του ΦΠΑ σε δύο δόσεις. Ο υπόχρεος θα πρέπει να εξοφλεί το 50% του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης και το υπόλοιπο 50% μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%.

4. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με λανθασμένα δεδομένα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει μείωση το χρεωστικού υπολοίπου της αρχικής δήλωσης, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη οφειλόμενου ποσού, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ του φόρου της αρχικής δήλωσης και του φόρου της τροποποιητικής. Η τακτοποίηση της διαφοράς αυτής θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων. Αν όμως η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με αυτοτελές πρόστιμο 100 ευρώ.

6. Εάν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου της αρχικής δήλωσης, τότε ο φορολογούμενος υποχρεούται να πληρώσει το νέο αυξημένο ποσό της τροποποιητικής. Αν όμως η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης γίνει εκπρόθεσμα, τότε ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί:

– Με αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής 1.000 ευρώ, αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 2.500 ευρώ, αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

– Με τόκους επί ολόκληρου του οφειλόμενου φόρου, αν δεν έχει πληρώσει καθόλου τον αρχικό φόρο ή επί της επιπλέον διαφοράς, αν έχει εξοφλήσει τον αρχικό φόρο. Οι τόκοι θα «τρέχουν» με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής ολόκληρου του φόρου μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.

– Με πρόστιμο 10% επί του οφειλόμενου ποσού εάν έχουν παρέλθει 2 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής, 20% εάν έχουν παρέλθει 12 μήνες και 30% εάν έχουν παρέλθει 2 χρόνια από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής.

– Με προσαύξηση 2% επί του οφειλόμενου ποσού.

7. Όσοι υπόχρεοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 20 Ιανουαρίου 2014, χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις για την τελευταία φορολογική περίοδο του 2013 (δ΄τρίμηνο ή Δεκέμβριο), θα πρέπει να πληρώσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον 10 ευρώ.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση