Νέες οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ.

/
Ημερομηνία04 Νοέ 2014
/

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2919/30-10-2014 η εγκύκλιος Κ2-4946/15.10.14 σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών.

Επίσης καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία, οι όροι είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

Η εγκύκλιος αρχίζει να ισχύει δύο μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 30-12-2014.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση