Νέες επενδύσεις για 14 περιφερειακά αεροδρόμια

/
Ημερομηνία15 Δεκ 2015
/

Έπεσαν οι υπογραφές για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία Fraport-Κοπελούζου, που αποτελεί την πρώτη ιδιωτικοποίηση στη λίστα με τα προαπαιτούμενα της σύμβασης με τους δανειστές.

Την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης θα ακολουθήσει η κύρωσή της από την Ολομέλεια της Βουλής, ενώ προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί η τελική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν.

Η σύμβαση προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των εν λόγω αεροδρομίων, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα στα αεροδρόμια. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η ιδιοκτησία της γης, των υποδομών και των εγκαταστάσεων παραμένει στο ελληνικό Δημόσιο.

Η συμφωνία προβλέπει εγγυημένο τίμημα άνω των 2,4 δισ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνει εφάπαξ τίμημα 1,23 δισ. ευρώ πληρωτέο με τη νομική ολοκλήρωση της συναλλαγής και ετήσια μισθώματα συνόλου άνω των 1,2 δισ. ευρώ (μίσθωμα 22,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 40 χρόνια, προσαυξημένο με τον ετήσιο πληθωρισμό).

Επιπλέον, κάθε έτος θα εισπράττεται από το ΤΑΙΠΕΔ ετήσιο μερίδιο της κερδοφορίας μέσω σταθερού, προκαθορισμένου ποσοστού 28,5% επί των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των αεροδρομίων.

assets_LARGE_t_420_54611260

Το μεταβλητό τίμημα εκτιμάται σε 5 δισ. ευρώ, ενώ στα επιπλέον έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο (κατ’ εκτίμηση, αθροιστικά στα 40 χρόνια διάρκειας της παραχώρησης) συνυπολογίζονται ο φόρος εισοδήματος ύψους 2,5 δισ. ευρώ καθώς και άλλα τέλη ύψους 1,2 δισ. ευρώ (υπέρ ΥΠΑ κ.ά.).

Συνολικά το τίμημα θα ανέλθει σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κοινοπραξία του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης και του ομίλου Κοπελούζου υποχρεούνται να αναβαθμίσουν τα αεροδρόμια εντός των πρώτων τεσσάρων χρόνων, με το ύψος των επενδύσεων στο διάστημα να ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά οι επενδύσεις θα ανέλθουν σε 1,4 δισ. ευρώ για το σύνολο των 40 ετών της περιόδου παραχώρησης. Τα αεροδρόμια αυτά σήμερα χαρακτηρίζονται από έλλειψη επενδύσεων και δεν αποτελούν καν μία ενιαία οικονομική οντότητα, δεν εκδίδουν οικονομικές καταστάσεις και δεν διαθέτουν κάποια ιστορικότητα αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές έχουν αναλάβει ρητές δεσμεύσεις για επενδύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν το τουριστικό προϊόν των ελληνικών προορισμών και θα οδηγήσουν σε αύξηση της δυναμικότητας των αεροδρομίων και του εκτιμώμενου κυκλοφοριακού φόρτου, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που εκτιμώνται σε περίπου1.500 θέσεις εντός των αεροδρομίων αλλά και περιφερειακά αυτών.

Τα τέλη
Η σύμβαση παραχώρησης δεν προβλέπει ουσιαστική αύξηση των αεροναυτικών τελών από την ημερομηνία Εναρξης Παραχώρησης μέχρι την ολοκλήρωση των άμεσων επενδύσεων.

Η συνολική μέγιστη χρέωση έχει οριοθετηθεί σε 13 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ενώ είναι μόνο δυνατό να αναπροσαρμοστεί ετησίως με τον εκάστοτε ισχύοντα δείκτη τιμών καταναλωτή.

Πηγή: www.ethnos.gr

 

Αφήστε μια απάντηση