Νέες αλλαγές για την απασχόληση των εργαζομένων στα φροντιστήρια

/
Ημερομηνία16 Δεκ 2016
/

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου “Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85).” τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 σχετικά με την απασχόληση των διδασκόντων/καθηγητών.

Άτυπη κωδικοποίηση

 

Νόμος 4415/2016, άρθρο 30 “Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών”
Ισχύουσα παράγραφος 2 άρθρου 30 Μετά την τροποποίηση (βάσει του άρθρου 80 του νομοσχεδίου)
2. Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

 

Σημείωση TAXHEAVEN:

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με την Αριθ. πρωτ.: 41919/909/ 2016 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, είχαν γίνει δεκτά τα ακόλουθα αναφορικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών:

 

Β. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής1:

Α. Ημέρες Διακοπών

1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β. Ημέρες Αργίας

1. Όλες οι Κυριακές.

2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.

3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

4. Η 17η Νοεμβρίου.

5. Η Καθαρά Δευτέρα.

6. Η 1η Μαΐου.

7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.

8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

________________

[1] Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ5/3239/01-06-1989, η εν λόγω εγκύκλιος έχει ισχύ και για τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας ή ανωτάτης εκπαιδεύσεως.
 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση