Νέα χαλάρωση στη «θηλιά» των capital controls

/
Ημερομηνία17 Μαρ 2016
/

Το «πράσινο φως» για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls -καθώς πλέον επιτρέπεται η αποπληρωμή έως και του 50% υφιστάμενων δανείων, το «σπάσιμο» μερικώς ή πλήρως προθεσμιακών καταθέσεων, το άνοιγμα νέων λογαριασμών αλλά και η αύξηση του ημερήσιου ορίου για πληρωμές στο εξωτερικό από επιχειρήσεις και ανά πελάτη- έδωσε με απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Οι πέντε βασικές τροποποιήσεις που χαλαρώνουν τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων είναι οι ακόλουθες:

  1. Επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή ή πλήρης λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.
  2. Επιτρέπεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού έως του 50% του ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11 Μαρτίου 2016.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται επί λέξει: «Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016.

Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου: α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό, β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου και γ) η αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους ειδικότερους όρους εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών».

  1. Σε ό,τι αφορά τα εμβάσματα, διπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ, που ήταν έως σήμερα, το όριο της μεταφοράς χρημάτων από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
  2. Για τις επιχειρήσεις αυξάνεται στις 10.000 ευρώ (από 5.000 ευρώ) το όριο συναλλαγών που διεκπεραιώνεται απευθείας από τα τραπεζικά ιδρύματα χωρίς την απαραίτητη έγκριση της Ειδικής Επιτροπής.
  3. Παράλληλα επιτρέπεται το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών:

Για την εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους σε καμία τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Επιτρέπεται η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από το ένα πιστωτικό ίδρυμα στο άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει ήδη λογαριασμό στο δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα, που μεταφέρεται η μισθοδοσία. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα εκ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων και με υπεύθυνη δήλωσή τους θα καθορίσουν την τράπεζα μισθοδοσίας τους.

Φοιτητές και σπουδαστές μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό και να προσθέτουν συνδικαιούχο σε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν μέχρι σήμερα άλλον λογαριασμό.

 

 

Πηγή: www.ethnos.gr

Αφήστε μια απάντηση