Νέα παράταση στην υποβολή Α.Π.Δ. ορισμένων κατηγοριών πρέπει να δώσει η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Τι λήγει αύριο 28.4.2017

/
Ημερομηνία27 Απρ 2017
/

Υπενθυμίζουμε ότι αύριο, 28/4/2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις κάτωθι περιπτώσεις:

Α) Περιόδου  1/2017 και 2/2017,  για τους εργοδότες που απασχολούν μόνο δικηγόρους με έμμισθη εντολή (σ.σ. για την κατηγορία αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος).

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

• είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
• είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.

 Σημείωση κόμβου: Αν οι ανωτέρω εργοδότες απασχολούσαν και λοιπούς εργαζόμενους τον 1/2017  και τον 2/2017 (εκτός δηλαδή από δικηγόρους με έμμισθη εντολή), τότε έπρεπε να είχαν υποβάλλει  μέχρι 31/3/2017 και 13/4/2017 αντίστοιχα, τις Α.Π.Δ. του 1/2017 και του 2/20107 και να είχαν καταβάλλει επίσης τις ασφαλιστικές εισφορές για τις ίδιες περιόδους και στη συνέχεια για τους έμμισθους δικηγόρους να ακολουθήσουν τις ανωτέρω οδηγίες που δόθηκαν με το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ. Επίσης δείτε και παλαιότερη ανάλυση του κόμβου για το ίδιο θέμα με όλες τις παρατάσεις που δόθηκαν  .

 

Β) Υποβολή Α.Π.Δ. για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού κ.λ.π),  μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί η σχετική εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α., οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες πρέπει κατά την άποψή μας να προχωρήσουν στην ανακοίνωση και νέας παράτασης των ως άνω υποχρεώσεων (σ.σ. υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών).

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση