Μικρότερο πλεόνασμα στο 9μηνο

/
Ημερομηνία21 Νοέ 2016
/

Μικρότερο πλεόνασμα κατά 456 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015 και διαμορφώθηκε στα 1,4 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Τη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων και τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, αντανακλά το ισοζύγιο αγαθών, το οποίο και παρουσίασε βελτίωση κατά 740 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών, ενώ η αξία των αντίστοιχων εξαγωγών παρέμεινε στάσιμη. Σημειώνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 7,6%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 5,5%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

 

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 504 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, κατά 330 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015. Η βελτίωση αυτή οφείλεται, πρώτον, στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων του τομέα των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής και, δεύτερον, στην πτώση των πληρωμών για αμοιβές και μισθούς. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 244 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Αντίθετα το ισοζύγιο κεφαλαίων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 613 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 60 εκατ. ευρώ από εκείνο του αντίστοιχου διαστήματος του 2015.

Επίσης κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, οι απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 809 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, παρουσίασαν άνοδο κατά 1,8 δισεκ. ευρώ, έναντι ανόδου 688 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2015.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 5,3 δισεκ. ευρώ, οφειλόμενη κυρίως στην άνοδο κατά 7,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων του εξωτερικού. Οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση