Μητρώο : Mεταβολή – Διακοπή Εργασιών

/
Ημερομηνία12 Οκτ 2016
/

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται με την έναρξη εργασιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ όπου απαιτείται, τα έντυπα Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου», αντίστοιχα.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Φυσικά Πρόσωπα
Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».
Νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», εντός 10 ημερών από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης της διαγραφής τους από το ΓΕ.ΜΗ., όπου απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της κατοικίας σας ή η έδρα της επιχείρησής σας, κατά περίπτωση.

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση