Μεταβολές στο ΦΠΑ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών

/
Ημερομηνία28 Ιούν 2016
/

Στις 27 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία με στόχο την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις συναλλαγές που αφορούν τα κουπόνια με την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων περί ΦΠΑ στον εν λόγω τομέα.

Η οδηγία έχει ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο της αναντιστοιχίας των εθνικών φορολογικών κανόνων που οδηγούν σε διπλή φορολόγηση, η μη φορολόγηση ή άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα κουπόνι εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται σε άλλο, και ιδίως όταν τα κουπόνια που διαπραγματεύονται.

Τα κουπόνια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις μέρες μας και έχουν πολλές μορφές. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, προ-πληρωμένες κάρτες τηλεπικοινωνιών, κάρτες δώρων και εκπτωτικά κουπόνια σε τιμές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Η νέα οδηγία ορίζει τα κουπόνια “ενός σκοπού” και κουπόνια “πολλαπλών χρήσεων” και καθορίζει κανόνες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των συναλλαγών και στις δύο αυτές περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Διατάξεις θα ισχύουν μόνο για τίτλους που έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Η οδηγία εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας.

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση