Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων – χορηγήσεων Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων – χορηγήσεων

/
Ημερομηνία09 Ιαν 2014
/

Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο (δηλαδή η διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων) να παραμείνει αμετάβλητο στο 3,69%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε οριακά, κατά 0,09%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 1,81%. Το επιτόκιο στο ταμιευτήριο (με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος) υποχώρησε περαιτέρω κατά 0,14% στο 2,83%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,11% και διαμορφώθηκε στο 5,50% τον Νοέμβριο του 2013, από 5,61% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 0,20% τον Νοέμβριο του 2013, και διαμορφώθηκε στο 14,66%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στο 7,32%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 7,29%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στο 9,23%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε οριακά στο 6,72% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 0,33% ,στο 5,86% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 0,34% στο 5,80% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε οριακή αποκλιμάκωση και διαμορφώθηκε στο 2,75%.

Πηγή : ΕΘΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση