Μειωμένη σύνταξη για δύο κατηγορίες ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ

/
Ημερομηνία03 Μαρ 2016
/

Στις διατάξεις του τρίτου μνημονίου και των σχετικών νόμων που ακολούθησαν εγκλωβίζονται νέοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών που συνταξιοδοτούνται από 1η Ιουλίου 2015 και μετά, με 15ετία στα 62 ή με 20ετία στα 50 ή 55 για μειωμένη ή πλήρη αντίστοιχα, καθώς μειώνονται τα κατώτατα όρια συντάξεων. Με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 (νέους ασφαλισμένους) ότι όσοι φεύγουν από 1/7/2015 (ανεξάρτητα από το πότε θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης) με τα κατώτατα όρια θα παίρνουν μέχρι τα 67 μόνο το οργανικό τμήμα της σύνταξής τους.

Καθώς, βέβαια, το ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών δίνει κατά κανόνα υψηλότερες από τα κατώτατα όρια συντάξεις, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις αφορούν κυρίως δύο κατηγορίες ασφαλισμένων: όσοι συνταξιοδοτούνται στα 62 με 15ετή συντάξιμο χρόνο καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται στο 50ό ή 55ο έτος ηλικίας, με 20ετή συντάξιμο χρόνο για μητέρες ή χήρους πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν μόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Στη συνέχεια θα καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον οργανικό ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου καταβάλλεται το ποσό αυτό. Η διάταξη εφαρμόζεται για όσους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης (αρχίζει η σύνταξή τους) από 1/7/2015 και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος. Διπλά χαμένοι θεωρούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που αποχώρησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά, καθώς εμπίπτουν στον νέο τρόπο υπολογισμού και δεν θα πάρουν καν το πλήρες ποσό του οργανικού τμήματος. Μάλιστα, η εγκύκλιος ορίζει ότι μέχρι την οριστικοποίηση των οδηγιών για τον τρόπο υπολογισμού των συγκεκριμένων συντάξεων θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιούμενου οργανικού ποσού, πλήρους ή μειωμένου. Σε περίπτωση, μάλιστα, που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση οριστικής σύνταξης με ημερομηνία έναρξης από 1/7/2015 και μετά, στην οποία έχει αποδοθεί ποσό πλήρους κατωτάτου ορίου, θα τροποποιείται η σύνταξη. Το ίδιο θα ισχύει και για αποφάσεις προσωρινής σύνταξης.

Να σημειωθεί ότι για τους παλαιούς (έως το 1992) ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ το κατώτατο όριο σύνταξης είναι στα 473,4 ευρώ και για τους νέους στα 486,29 ευρώ. Για το πρώην ΤΕΒΕ και το πρώην ΤΣΑ το κατώτατο όριο υποχωρεί στα 406 ευρώ και για το πρώην ΤΑΕ φτάνει στα 470 ευρώ.

Ετσι, για παράδειγμα, εάν νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο υπέβαλε συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου, τον Ιούλιο του 2015, θα λάβει σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου έτους της ηλικίας του, και στο ποσό που θα προκύψει θα επιβληθεί περαιτέρω μείωση 10%. Συνεπώς, η σύνταξή του θα ανέλθει σε 201,60 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου, το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 340,40 ευρώ.

Εάν ο ίδιος ασφαλισμένος κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότησης από 1/9/2015, επομένως ο υπολογισμός του ποσού εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3863/2010, θα λάβει προσωρινή σύνταξη ίση προς το 80% του δικαιούμενου μειωμένου οργανικού ποσού, δηλαδή 201,60 Χ 80% = 161,28 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση