Μέχρι τις 30/9/2015 το «χαράτσι» των 20 ευρώ του ΙΚΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις

/
Ημερομηνία14 Σεπ 2015
/

Σύνταξη – επιμέλεια

 

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

 

 

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν και φέτος είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ..

 

Η εμπρόθεσμη καταβολή πρέπει γίνει με την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Αυγούστου, μέχρι τις 30/9/2015. Οι εργοδότες δηλαδή, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Αυγούστου πρέπει να καταβάλλουν και το ποσό των 20,00 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολήθηκε τη μισθοδοτική περίοδο του Αυγούστου.

 

Το Ι.Κ.Α. θα δημιουργήσει οίκοθεν -όπως και πέρυσι- μία συμπληρωματική δήλωση Α.Π.Δ. για τη μισθοδοτική περίοδο του 8/2015, η οποία θα είναι ορατή στην καρτέλα του εργοδότη στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ιδρύματος.

 

Να θυμίσουμε ότι η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ προβλέπει τα ακόλουθα:

 

ΘΕΜΑ : «Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, και 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων και Ε40/573/2014 Γ.Ε.

 

Με τα ανωτέρω σχετικά σας κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ο « Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) και η Υ.Α. με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του λογαριασμού αυτού.

Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι για τους εν λόγω εργαζόμενους καταβάλουν και εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε.

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ το οποίο υποχρεούται να αποδίδει άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους. Μετά τα παραπάνω, στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., στο αποδεικτικό παραλαβής, ότι « η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2015 ».

Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει άλλη υποχρέωση (υποβολή Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά) καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς εργοδοτών και σύμφωνα με στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 8/2015.

 

 

Σε περίπτωση που ορισμένοι εργοδότες έχουν ήδη καταβάλει τις εισφορές του μηνός Αυγούστου 2015 και ξέχασαν να συμπεριλάβουν το ποσό των 20,00 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολήθηκε τον μήνα αυτό, τότε μπορούν να καταβάλουν το σχετικό ποσό με συμπληρωματική καταβολή που θα αφορά όμως στην ίδια μισθολογική περίοδο.

 

Για παράδειγμα, αν ένας εργοδότης κατέβαλε στις 11/9/2014 το ποσό των 850,00 για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των δύο εργαζομένων που απασχολεί στην επιχείρησή του για την μισθολογική περίοδο του Αυγούστου 8/2015, τότε μπορεί να εξοφλήσει τη σχετική υποχρέωσή του μέχρι τις 30/9/2015 με συμπληρωματική καταβολή 40,00 ( 2 Χ 20,00). Η συμπληρωματική αυτή καταβολή πρέπει να αφορά όπως σημειώσαμε στην ίδια μισθολογική περίοδο, ήτοι στον 8/2015. Δηλαδή θα πραγματοποιηθεί μία συμπληρωματική καταβολή με περίοδο 8/2015 και ποσό 40,00 ευρώ.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση