Κ. Μίχαλος: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θα αλλάξει ριζικά την ΥγείαΚ. Μίχαλος: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θα αλλάξει ριζικά την Υγεία

/
Ημερομηνία20 Νοέ 2013
/

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας μπορεί να αλλάξει ριζικά την οργάνωση του χώρου της υγείας, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ Αθήνας Κ. Μίχαλος σε σχετική εσπερίδα του επιμελητηρίου.

Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Μίχαλου έχει ως εξής:

«Η πληροφορική υγείας είναι ένας κλάδος ο οποίος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά από τώρα και στα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο γιατί σχετίζεται άμεσα με το ζητούμενο της αναβάθμισης του συστήματος υγείας στη χώρα μας, αλλά και γιατί παρουσιάζει εξαιρετικές δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη, από πλευράς επιχειρηματικότητας.

Είναι γνωστό ότι το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρά οργανωτικά και διαρθρωτικά προβλήματα: έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, απουσία διασύνδεσης πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, γραφειοκρατία και πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια, περιττή και ανεξέλεγκτη χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών και φαρμάκων, παραοικονομία.

Όλα αυτά τα προβλήματα οδήγησαν τα προηγούμενα χρόνια σε διαρκή διόγκωση των δαπανών και ταυτόχρονα σε συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Με άλλα λόγια, καταλήξαμε να επιβαρύνονται με ένα τεράστιο κόστος οι πολίτες – ως ασφαλισμένοι και ως φορολογούμενοι – για υπηρεσίες σχετικά χαμηλού επιπέδου.

Δυστυχώς, όλες αυτές τις αδυναμίες δεν τις συνειδητοποιήσαμε τώρα. Ήταν εμφανείς εδώ και πολλά χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προτάσεις και σχεδιάστηκαν κατά καιρούς μέτρα, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος, η εφαρμογή τους καθυστέρησε τραγικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία για να φθάσει από την πρόταση στην εφαρμογή χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια.

Όπως ισχύει και σε πολλές άλλες λειτουργίες του κράτους, έτσι και εδώ, γνωρίζαμε ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις. Για να γίνει αυτό, όμως, απαιτούνται επενδύσεις και γνώση. Απαιτείται η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και συνθηκών. Κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό, μέχρι τώρα.

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας μπορεί να αλλάξει ριζικά την οργάνωση του χώρου της υγείας.

Με τη χρήση του, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές, καταγραφή πορείας ασθενούς κτλ. Έτσι αποφεύγονται λάθη και καθυστερήσεις στην πρόληψη και στη διάγνωση. Απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι από χρονοβόρες διαδικασίες. Δημιουργείται ένας αξιόπιστος μηχανισμός διοικητικής πληροφόρησης, που αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Με όλους αυτούς τους τρόπους, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του συστήματος και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Να βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Και ταυτόχρονα, να κινητοποιήσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Να δημιουργήσει ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί ερευνητικές δραστηριότητες με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Ωστόσο, η παραγόμενη γνώση δύσκολα βρίσκει ακόμα το δρόμο προς την εφαρμογή, λόγω διαφόρων εμποδίων.

Μια σημαντική πρόκληση, λοιπόν, είναι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε αυτά τα εμπόδια. Να γεφυρώσουμε το κενό ανάμεσα στη γνώση και στην εφαρμογή της, αλλά και να κινητοποιήσουμε την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών.

Ο στόχος αυτός απαιτεί να δοθεί ταυτόχρονα έμφαση:

Πρώτον, στη διασφάλιση μηχανισμών στήριξης για την επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας. Μηχανισμών χρηματοδότησης, αλλά και συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης κτλ. ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική αγορά τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος.

Δεύτερον, χρειάζεται να αναπτυχθεί τάχιστα ένα σύστημα πιστοποίησης βάσει προτύπων καθώς και στάδια εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου, ώστε να περάσει στην καθημερινή χρήση με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Τρίτον και κυριότερο ίσως είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούν οι γνωστές παθογένειες του δημόσιου τομέα. Η αντίσταση απέναντι σε νέες αντιλήψεις και δομές, η προσκόλληση σε συστήματα που ευνοούν την αδιαφάνεια και την έλλειψη αξιολόγησης, η αδράνεια και η αδιαφορία.

Αυτά τα στοιχεία, που εμποδίζουν ή ακυρώνουν στην πράξη την εφαρμογή κάθε μεταρρύθμισης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και στο θέμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Εμείς, ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, σκοπεύουμε να συμβάλουμε ενεργά προς όλες τις κατευθύνσεις. Με προτάσεις, με διεκδικήσεις, με πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διαλόγου, όπως η σημερινή ημερίδα.

Πιστεύουμε ότι σήμερα, η χώρα χρειάζεται ένα σύστημα υγείας το οποίο θα θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή και ταυτόχρονα θα λειτουργεί με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της σχέσης κόστους – οφέλους.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας μπορεί να παρέχει αυτές ακριβώς τις δυνατότητες και η αγορά μπορεί να στηρίξει την πρακτική εφαρμογή του. Ας μην αφήσουμε μια ακόμα μεγάλη μεταρρύθμιση να μένει στα χαρτιά και στις προθέσεις – όσο ταυτόχρονα συζητάμε για τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία και για περικοπές συντάξεων».
Πηγή : capital

Αφήστε μια απάντηση