Κώδικας Δεοντολογίας στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πρότυπα των Διεθνών Πρακτικών

/
Ημερομηνία10 Φεβ 2015
/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
002/2015
Κώδικας Δεοντολογίας στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πρότυπα των Διεθνών Πρακτικών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΛΤΕ με την υπ΄αριθμ. 96/2015 απόφαση του.
Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης για περισσότερη διαφάνεια τόσο στην λειτουργία της Εποπτικής Αρχής, όσο και στην λειτουργία του ελεγκτικού θεσμού.
Ο Κώδικας υιοθετεί τις διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζουν οι περισσότερες Εποπτικές Αρχές των κρατών – μελών, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών Νομοθεσιών.
Ειδικότερα, ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει και ρυθμίζει τα πλαίσια συμπεριφοράς, ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας τόσο για τους εργαζόμενους στην ΕΛΤΕ, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Τα κυριότερα σημεία του αφορούν:
→ Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα
→ Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των επιθεωρητών
→ Επαγγελματικό απόρρητο και προστασία προσωπικών δεδομένων
→ Τήρηση του κώδικα και κυρώσεις
→ Σχέσεις με συναδέλφους και ελεγχόμενες εταιρείες
Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση