Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Προϋπολογισμού 2016

/
Ημερομηνία20 Νοέ 2015
/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου

Κατάθεση Προϋπολογισμού

Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατέθεσε στη Βουλή το τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2016. Όπως και στο προσχέδιο, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να συνδυαστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανακατανομή των βαρών.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο, υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το 2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο. Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση -2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξε διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής. Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναι μικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη. Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεται πλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις. Αυτό έδωσε έναν μικρό δημοσιονομικό χώρο που επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

• Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Η ετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από την ιδιωτική οικονομία.

• Την αύξηση των πιστώσεων προς τα νοσοκομεία κατά άλλα 150 εκατ. πλέον των 150 εκατ. που είχαν εξασφαλιστεί από το προσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα χρηματοδοτηθούν με 300 εκατ. περισσότερα σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό.

• Την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες.

Επιπλέον, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για έσοδα 150 εκατ. από την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή των βαρών. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα ενταθεί στο επόμενο διάστημα.

Τέλος, δεν έχουν προϋπολογιστεί έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισπραξιμότητας, και παρόμοια «διαχειριστικά» μέτρα που είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν. Όποια επιπλέον έσοδα προκύψουν από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, θα αποτελέσουν κέρδος για το σύνολο των πολιτών.

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικοί πίνακες με το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και την ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  Προϋπολογισμός
2015
Εκτίμηση
Σχέδιο
2016
Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016 Πρόβλεψη
Σχέδιο
2016
         
Ι. Έσοδα (1+2) 55.603 53.091 53.344 53.527
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 50.871 48.618 49.462 49.107
2. Έσοδα ΠΔΕ 4.732 4.473 3.882 4.420
ΙΙ. Δαπάνες (1+2) 55.705 55.664 55.685 55.751
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 49.305 49.264 48.935 49.001
α. Πρωτογενείς δαπάνες 41.887 41.924 41.735 41.861
β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση 667 660 380 380
γ. Τόκοι 5.900 5.830 5.930 5.930
δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 700 590 598 598
2. ΠΔΕ (α+β) 6.400 6.400 6.750 6.750
α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 5.700 5.700 6.000 6.000
β. Εθνικό σκέλος 700 700 750 750
ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -103 -2.573 -2.340 -2.224
ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ) 5.797 3.257 3.590 3.706
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης -3.285 -3.412 -2.314 -2.846
Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 4.512 965 2.346 1.860
Ισοζύγιο  Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA -3.388 -5.985 -4.654 -5.070
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ 1.374 355 1.092 1.105
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ 853 649 554 545
Ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ κατά ESA 588 344 406 455
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 863 241 300 315
Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA -750 -1.221 -1.675 -1.044
Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA -459 -5.618 -3.977 -3.695
% ΑΕΠ -0,2% -3,2% -2,3% -2,1%
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 7.867 6.904 6.919 6.821
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA 7.408 1.286 2.942 3.126
% ΑΕΠ 4,0% 0,7% 1,7% 1,8%
Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας -1.812 -1.636 -2.048 -2.207
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.595 -349 894 919
% ΑΕΠ 3,03% -0,20% 0,52% 0,53%
Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.546 -439 867 872
% ΑΕΠ 3,00% -0,25% 0,50% 0,50%
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 49 90 27 47
ΑΕΠ 184.870 175.658 173.365 174.438

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
  2015 2016
     
Σύνολο Παρεμβάσεων 1.541 5.733
     
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Δαπανών 535 2.532
     
Συντάξεις Δημοσίου   188
Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 50%   105
Μείωση αμυντικών και λοιπών καταναλωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 100 500
Συντάξεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 22 538
Εισφορές και Λοιπές Παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 403 1.113
Λοιπές Παρεμβάσεις   89
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Εσόδων 1.006 3.201
Αναμόρφωση Κώδικα Φ.Π.Α. 427 1.310
Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 63 377
Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης 32 32
Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων   150
Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων 36 90
Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ 19 20
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα 283 157
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες   114
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες 36 79
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο. 15 56
Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση   13
Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 31 41
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων 40 5
Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια   142
Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών από παιχνιδομηχανές (VLT’s)   100
Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες   32
Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος   150
Επιβολή ειδικού τέλους, ανά στήλη, κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ 20 210
Λοιπές παρεμβάσεις 4 123

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση