Κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

/
Ημερομηνία10 Οκτ 2013
/

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατέθεσε απόψε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία προβλέπει την παράταση των προθεσμιών παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και να επιβάλει φόρους, τέλη, πρόστιμα ή εισφορές, σε δύο κατηγορίες περιπτώσεων: Αφ’ ενός για υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η απάντηση ή αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες βάσει της αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής – και αφ’ ετέρου, για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου ή έρευνας με βάση διαβιβασθείσα πληροφορία από δικαστικές ή ελεγκτικές αρχές, όπως το ΣΔΟΕ, η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κλπ.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι προθεσμίες που έληγαν την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, θα παραταθούν κατά δύο έτη μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας.

Πηγή : Newsbeast

Αφήστε μια απάντηση