Καταληκτικές ημερομηνίες που εκπνέουν σύντομα και αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και υποβολής Α.Π.Δ.

/
Ημερομηνία11 Απρ 2017
/

Επειδή πλησιάζουν οι καταληκτικές ημερομηνίες για μια σειρά υποχρεώσεων που αφορούν στον Ε.Φ.Κ.Α., ας δούμε πως διαμορφώνεται η κατάσταση σχετικά με την υποβολή των Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (μισθωτών και μη μισθωτών) για τους μήνες 1/2017 και 2/2017 (σ.σ. δείτε και το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ). Επίσης, καλό είναι να θυμηθούμε και τις περιπτώσεις εκείνες που παρατάθηκε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016.

Σημείωση:  Για τις υποχρεώσεις που έληξαν στις 31/3/2017 και στις 07/04/2017, δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.
Ι. Έως την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

► Η υποβολή της Α.Π.Δ. που αφορά τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017.
► Η καταβολή εισφορών μισθωτών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017.
► Η καταβολή εισφορών μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, κ.λπ.)  του μηνός Φεβρουαρίου 2017 [δείτε και α) ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Φεβρουαρίου 2017 Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, και β) ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Φεβρουαρίου Μη Μισθωτών)].

ΙΙ. Έως Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

►Η υποβολή της Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017, καθώς και η αντίστοιχη καταβολή των εισφορών για τους εργοδότες που απασχολούν ΜΟΝΟ δικηγόρους με έμμισθη εντολή (σ.σ. για την κατηγορία αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος).

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

• είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
• είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.

Σημείωση κόμβου: Αν οι ανωτέρω εργοδότες απασχολούσαν και λοιπούς εργαζόμενους τον 1/2017 (εκτός δηλαδή από δικηγόρους με έμμισθη εντολή), τότε έπρεπε να υποβάλλουν μέχρι 31/3/2017 την Α.Π.Δ. του 1/2017 και να καταβάλλουν αντίστοιχα τις ασφαλιστικές εισφορές για την ίδια περίοδο και στη συνέχεια για τους έμμισθους δικηγόρους να ακολουθήσουν τις ανωτέρω οδηγίες που δόθηκαν στις 31/3/2017 με το δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ.

 

ΙΙΙ. Έως Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

►Για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού κ.λ.π), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως 28/4/2017.
ΙV. Λοιπές περιπτώσεις παράτασης καταβολής εισφορών που αφορούν στο έτος 2016

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. με δελτίο τύπου της ανακοίνωσε επίσης ότι, υπογράφηκε η απόφαση με αριθ. 14/30.3.2017 με την οποία δίνεται παράταση μέχρι 30/6/2017, καταβολής χωρίς προσαυξήσεις των:

α) εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του Τομέα π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και

β) εισφορών Β΄εξαμήνου 2016  για τους ασφαλισμένους των Τομέων π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (Δείτε το δελτίο τύπου του Ε.Φ.Κ.Α. από το αρχείο του κόμβου εδώ).

γ) Επίσης, δείτε και την παράταση ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση