ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

/
Ημερομηνία02 Ιαν 2012
/

Καίνε τα νέα τεκμήρια

Τσουχτερά είναι τα νέα τεκμήρια διαβίωσης καθώς θα οδηγήσουν στο ταμείο της εφορίας χιλιάδες φορολογούμενους μόνο και μόνο επειδή έκαναν το λάθος να διαθέτουν ένα μεσαίου κυβισμού αυτοκίνητο και μια κατοικία άνω των 70 τετραγωνικών. Τα νέα τεκμήρια για τα εισοδήματα του 2011 είναι αυξημένα έως και 70% σε σχέση αυτά που ίσχυαν για τα εισοδήματα του 2010. Τα νέα αυξημένα τεκμήρια κοινοποιήθηκαν χθες με ειδική εγκύκλιο από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών στις εφορίες και όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες. 

Με βάση όσα ορίζονται στην εγκύκλιο τα νέα τεκμήρια υπολογίζονται ως εξής:

Κατοικίες 

40 ευρώ ανά τετραγωνικό για πρώτη κατοικία έως 80 τετραγωνικά μέτρα από 30 που ίσχυε για το 2010, 65 ευρώ το τετραγωνικό για κατοικία από 81 έως 120 τετραγωνικά μέτρα αντί για 50 ευρώ που ίσχυε, 110 ευρώ το τετραγωνικό για κατοικίες από 121 έως 200 τετραγωνικά μέτρα, από 80 ευρώ που ίσχυε το 2010. 

Για τις πολύ μεγάλες κατοικίες το τεκμήριο ανέρχεται στα 200 ευρώ το τετραγωνικό, από 300 έως 400 τετραγωνικά μέτρα, από 150 ευρώ που ήταν το 2010 και 400 ευρώ το τετραγωνικό για χώρους κύριας χρήσης από 301 τετραγωνικά μέτρα και άνω. 

Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.800) έως τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (4.999) το τετραγωνικό μέτρο, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Στην περίπτωση μονοκατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

ΙΧ

Για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται στα 4.000 ευρώ μέχρι 1200 κυβικά εκατοστά, ενώ ήταν 3.000 ευρώ έως τώρα. Ακολούθως, η αύξηση είναι 600 ευρώ για κάθε 100 κυβικά μέχρι τα 2.000 κ. εκ., ενώ ήταν 300 ευρώ μέχρι σήμερα, 900 ευρώ για κάθε 100 κυβικά από 2000 κ. εκ. Μέχρι 3.000 κ. εκ., ενώ ήταν 500 ευρώ έως σήμερα και 1200 ευρώ για κάθε 100 κυβικά από 3.000 κ εκ και άνω, όταν για το 2010 ήταν 700 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για ΙΧ ηλικίας έως πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 5-10 ετών προβλέπεται έκπτωση από το τεκμήριο κατά 30% και για οχήματα ηλικίας άνω των 10 ετών προβλέπεται έκπτωση 50%.

Σκάφη αναψυχής 

Για τα σκάφη αναψυχής ανοικτού τύπου τα νέα τεκμήρια ορίστηκαν σε 5.000 ευρώ για σκάφη μήκους έως πέντε μέτρων. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους πέραν των πέντε. Το τεκμήριο για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα ορίζεται στις οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Πισίνες

Για τις πισίνες τα τεκμήρια προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε 100 ευρώ το τετραγωνικό για πισίνες μέχρι 60 τ.μ. και σε 200 ευρώ το τετραγωνικό, για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

Ατομικό και οικογενειακό τεκμήριο 

Το τεκμήριο προσωπικών δαπανών ορίζεται στα 3.000 ευρώ ενώ για ζευγάρι ορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται

Όλες οι τεκμαρτές δαπάνες προστίθενται. Στην περίπτωση που το άθροισμα των τεκμηρίων είναι υψηλότερο από το εισόδημα που δήλωσε ο φορολογούμενος, τότε φορολογείται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Για τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών προβλέπεται έκπτωση από την τεκμαρτή δαπάνη κατά 30%.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

Αφήστε μια απάντηση