Η μεγάλη παγίδα του νέου φόρου υπεραξίας μετοχώνΗ μεγάλη παγίδα του νέου φόρου υπεραξίας μετοχών

/
Ημερομηνία09 Δεκ 2013
/

Παγίδες κρύβει για μετόχους και επενδυτές η διάταξη του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μετοχές. Κινδυνεύουν πολλοί να πληρώσουν φόρο υπεραξίας ίσο με το 15% του συνολικού τιμήματος πώλησης καθώς προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι η τιμή κτήσης των μετοχών θεωρείται μηδενική.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του capital.gr το άρθρο 42 του νέου ΚΦΕ (ν4172/13) προβλέπει την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις τίτλων. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής απόκτησης των τίτλων (όπως είναι οι μετοχές) και της τιμής πώλησής τους. Στο άρθρο ορίζεται ξεκάθαρα ότι η τιμή κτήσης των μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι αυτή που προκύπτει με βάση τα παραστατικά που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες ή η τιμή που αναγράφεται κατά την καταχώρηση της σχετικής συναλλαγής στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ).
Στο ίδιο άρθρο, ωστόσο, ορίζεται ότι όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή κτήσης, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η διάταξη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητες αναφορικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας των μετοχών, καθώς ο φόρος θα επιβάλλεται από την Πρωτοχρονιά σε όλες τις πωλήσεις μετοχών ανεξάρτητα από το πότε αποκτήθηκαν. Έτσι, ακόμη και αν έχουν αγοραστεί μετοχές πριν από 30 ή 50 χρόνια και πωληθούν μετά την 1-1-2014 θα πρέπει να καταβληθεί φόρος υπεραξίας μετοχών.
Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με έμπειρους φοροτεχνικούς, δημιουργεί τον κίνδυνο να φορολογηθούν με συντελεστή 15% στο σύνολο του τιμήματος πώλησης μετοχές που:
– προέρχονται από stock options καθώς δεν θα είναι εύκολος ο προσδιορισμός της τιμής στην οποία αποκτήθηκαν.
– προέρχονται από μετασχηματισμό επιχειρήσεων ή συγχωνεύσεις.
– έχουν αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν από πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, είναι μεγάλη πρόκληση ο υπολογισμός της τιμής απόκτησης μετοχών κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής με την πληθωριστική κατοχική δραχμή.
– έχουν αποκτηθεί μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών οι οποίες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που θα γίνουν στον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος αλλά και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που θα εκδοθούν, θα διευκρινιστούν όλα τα κενά και οι ατέλειες. Μένει να δούμε, όμως, αν θα γίνει αυτό ή αν οι φορολογούμενοι βρεθούν αντιμέτωποι με υπερβολικές επιβαρύνσεις ή ανυπέρβλητες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Πηγή :

Παγίδες κρύβει για μετόχους και επενδυτές η διάταξη του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος για την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μετοχές. Κινδυνεύουν πολλοί να πληρώσουν φόρο υπεραξίας ίσο με το 15% του συνολικού τιμήματος πώλησης καθώς προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι η τιμή κτήσης των μετοχών θεωρείται μηδενική.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του capital.gr το άρθρο 42 του νέου ΚΦΕ (ν4172/13) προβλέπει την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις τίτλων. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής απόκτησης των τίτλων (όπως είναι οι μετοχές) και της τιμής πώλησής τους. Στο άρθρο ορίζεται ξεκάθαρα ότι η τιμή κτήσης των μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι αυτή που προκύπτει με βάση τα παραστατικά που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες ή η τιμή που αναγράφεται κατά την καταχώρηση της σχετικής συναλλαγής στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ).
Στο ίδιο άρθρο, ωστόσο, ορίζεται ότι όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή κτήσης, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η διάταξη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητες αναφορικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας των μετοχών, καθώς ο φόρος θα επιβάλλεται από την Πρωτοχρονιά σε όλες τις πωλήσεις μετοχών ανεξάρτητα από το πότε αποκτήθηκαν. Έτσι, ακόμη και αν έχουν αγοραστεί μετοχές πριν από 30 ή 50 χρόνια και πωληθούν μετά την 1-1-2014 θα πρέπει να καταβληθεί φόρος υπεραξίας μετοχών.
Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με έμπειρους φοροτεχνικούς, δημιουργεί τον κίνδυνο να φορολογηθούν με συντελεστή 15% στο σύνολο του τιμήματος πώλησης μετοχές που:
– προέρχονται από stock options καθώς δεν θα είναι εύκολος ο προσδιορισμός της τιμής στην οποία αποκτήθηκαν.
– προέρχονται από μετασχηματισμό επιχειρήσεων ή συγχωνεύσεις.
– έχουν αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν από πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, είναι μεγάλη πρόκληση ο υπολογισμός της τιμής απόκτησης μετοχών κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής με την πληθωριστική κατοχική δραχμή.
– έχουν αποκτηθεί μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών οι οποίες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που θα γίνουν στον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος αλλά και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που θα εκδοθούν, θα διευκρινιστούν όλα τα κενά και οι ατέλειες. Μένει να δούμε, όμως, αν θα γίνει αυτό ή αν οι φορολογούμενοι βρεθούν αντιμέτωποι με υπερβολικές επιβαρύνσεις ή ανυπέρβλητες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Πηγή: capital

Αφήστε μια απάντηση