Η μέθοδος καθαρής περιουσίας ως μέθοδος προσδιορισμού του εισοδήματος Η μέθοδος καθαρής περιουσίας ως μέθοδος προσδιορισμού του εισοδήματος

/
Ημερομηνία16 Ιαν 2014
/

Του Απόστολου Λιόλιου, Επίτιμου Οικονομικού Επιθεωρητή

Η μέθοδος της “καθαρής περιουσίας” (καθαρής θέσης) είναι μία από τις έμμεσες μεθόδους για την απόδειξη ύπαρξης εισοδήματος από άγνωστες ή παράνομες πηγές.

Η μέθοδος παρουσιάζεται στο γνωστό έντυπο του ισολογισμού που γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμο στον επιχειρηματικό κόσμο και παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του φορολογούμενου.
Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη θεωρία του ότι οι αυξήσεις ή οι μειώσεις στην καθαρή περιουσία ενός ατόμου κατά τη διάρκεια μίας περιόδου, αφού γίνουν προσαρμογές για τα έξοδα διαβίωσης, οδηγούν στον προσδιορισμό του εισοδήματος.

Στην παρούσα ανάλυση θα επικεντρωθούμε μόνο στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής περιουσίας παραθέτοντας ένα αναλυτικό παράδειγμα.

Θεωρώντας λοιπόν, ως δεδομένα τα παρακάτω στοιχεία, ο υπολογισμός των κεφαλαίων από άγνωστες ή παράνομες πηγές με τη μέθοδο της καθαρής περιουσίας έχει ως εξής:

Ι. Δαπάνες

α) Στις 31/12/2010, ο τραπεζικός λογαριασμός του φορολογούμενου έδειχνε υπόλοιπο 1.500 ευρώ.
Στις 31/12/2011 έδειχνε 4.750 ευρώ (4.750-1.500 = 3.250).
Στις 31/12/2012 έδειχνε 5.225 ευρώ (5.225-4750 = 475).
Ο τόκος ήταν 275 ευρώ για το 2011 και 475 ευρώ για το 2012.
Οι συνολικές καταθέσεις για το 2011 ήταν 22.160 ευρώ με επανακαταθέσεις 660 ευρώ.
Οι συνολικές καταθέσεις για το 2012 ήταν 19.585 ευρώ με επανακαταθέσεις 100 ευρώ.
β) Ο φορολογούμενος κατείχε κοσμήματα που κόστιζαν 1.000 ευρώ κατά την 31/12/2010.
Αγόρασε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ το έτος 2011 και τιμαλφή αξίας 6.000 ευρώ το 2012.
γ) Ο φορολογούμενος αγόρασε ένα μικρό σκάφος αξίας 17.500 ευρώ πριν από τις 31/12/2010. Μέχρι τις 31/12/2012 κατείχε ακόμα το σκάφος.
δ) Κατά το 2012, ο φορολογούμενος αγόρασε τοις μετρητοίς καινούργιο αυτοκίνητο αξίας 18.250 ευρώ.
ε) Κατά τα έτη 2011 και 2012, ο φορολογούμενος πλήρωσε για υποθήκες 6.000 ευρώ (μείωση υποθηκ.2011, 94.000 και 2012, 88.000 ευρώ).
στ) Ο φορολογούμενος αγόρασε καινούργια κατοικία την 2/1/2011 αξίας 150.000 ευρώ. Έδωσε προκαταβολή 50.000 ευρώ σε μετρητά και το υπόλοιπο του τιμήματος πιστώθηκε ατόκως (150.000 – 50.000 = 100.000).
ζ) Αρχίζοντας από την 1/1/2011, ο φορολογούμενος πληρώνει μηνιαίες δόσεις των 500 ευρώ για την καινούργια του κατοικία. Πλήρωσε 12 δόσεις κάθε χρόνο και το 2011 και το 2012 (500 x 12 = 6000).
η) Ο φορολογούμενος πλήρωσε 1.450 ευρώ το 2011 και 3.000 ευρώ το 2012 έναντι του οφειλόμενου υπολοίπου των πιστωτικών καρτών.
θ) Ο φορολογούμενος δανείστηκε 3.000 ευρώ, ατόκως, από πιστωτική εταιρεία στις 30/6/2011. Πλήρωνε 100 ευρώ αρχίζοντας από 1/7/2011 (6 μήνες x 100 = 600 το 2011 και 12 μήνες x 100 = 1.200 το 2012).
ι) Ο ελεγκτής έχει τεκμηριώσει προσωπικά έξοδα διαβίωσης του φορολογούμενου, εκτός από εκείνα που έχουν καταγραφεί ανωτέρω, που ανέρχονται στις 11.000 ευρώ το 2011 και 10.000 ευρώ το 2012.

II. Γνωστές πηγές κεφαλαίων

κ) Ο φορολογούμενος δήλωσε στην κατάσταση με το ερωτηματολόγιο ότι κατά την 31/12/2010 είχε μετρητά ανά χείρας 1.000 ευρώ. Κατά το τέλος του 2011 και 2013 δεν είχε καθόλου μετρητά ανά χείρας.
λ) Οι μισθοί του φορολογούμενου από την εργασία του ήταν 25.200 ευρώ το 2011 και 22.200 το 2012.
μ) Κατά τις 31/12/2010, ο φορολογούμενος χρωστούσε 275 ευρώ, άτοκα, σε πιστωτική εταιρεία. Δεν πραγματοποίησε πληρωμές έναντι αυτού του χρέους κατά τη διάρκεια του 2011 ή του 2012.

Ο υπολογισμός των κεφαλαίων από άγνωστες ή παράνομες πηγές με τη μέθοδο της καθαρής περιουσίας έχει ως εξής (τα ποσά σε ευρώ):


Πηγή : e-forologia

Αφήστε μια απάντηση