Η εγκύκλιος του Ο.Γ.Α. για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

/
Ημερομηνία06 Απρ 2015
/

Με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ. Με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31-12-2014 οφειλόμενων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που είναι ενεργές.

Η «ΠΑΓΙΑ» ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ1 του Ν.4152/2013, εξακολουθεί να ισχύει (σχετ. εγκύκλιος 1/2014), ενώ η ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.2 «Νέα Αρχή», παύει να ισχύει.

Πηγή: taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση