Η διάταξη για την ρύθμιση των 100 δόσεων που διορθώνεται με το νέο νομοσχέδιο

/
Ημερομηνία30 Οκτ 2015
/

«Ξεμπλοκάρει» η διάταξη που προβλέπει τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων της ρύθμισης των 100 δόσεων με βάση το περιουσιακό κριτήριο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4321/2015.

 

Το υπ. Οικονομικών με την ρύθμιση αυτή, θα μπορέσει να εφαρμόσει και το τρίτο κριτήριο (στις υφιστάμενες δόσεις της ρύθμισης) που προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4321/2015, μετά και τις αλλαγές που επήλθαν με τον νόμο 4336/2015.

 

Συγκεκριμένα, μετά την ψήφιση της διάταξης αυτής θα γίνει τροποποίηση των δόσεων της ρύθμισης από άτοκες (για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) σε έντοκες για όσους οφειλέτες δεν πληρούν το κριτήριο του ύψους της ακίνητης περιουσίας με βάση την αξία που προβλέπει ο ΕΝΦΙΑ.

 

Όπως αναφέρεται σχετικά στη έκθεση του Γενικού λογιστηρίου: “τροποποιείται η προϋπόθεση για την απαλλαγή από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής επί βασικών συνολικών οφειλών μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.4321/2015, σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας (μέχρι 150.000 ευρώ), ώστε να λαμβάνεται υπόψη, αντί της αντικειμενικής αξίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.ΦΙ.Α., βάσει της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού του φόρου.”

Σχέδιο νόμου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Άρθρο 51

 

….

  1. Η περίπτωση ββ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και”

 

Διάταξη που τροποποιείται:

 

ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000

 

 

Όπως είχαμε σημειώσει σε παλαιότερο άρθρο μας εδώ, ο επαναπροσδιορισμός των δόσεων της ρύθμισης, που προέβλεπε ο νόμος 4336/2015, δεν είχε γίνει για το συγκεκριμένο κριτήριο.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση