Η αμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του νέου έτους – Δύο Κυριακές λειτουργία των καταστημάτων

/
Ημερομηνία12 Δεκ 2016
/

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 όπως ισχύει σήμερα με το Ν. 4314/2014 (άρθρο 108), επιτρέπεται η  λειτουργία  των πάσης φύσεως  καταστημάτων  κατά τις δύο (2)  Κυριακές  που προηγούνται της  ημέρας των Χριστουγέννων,  που εφέτος συμπίπτουν με τις 11 και 18 Δεκεμβρίου. Όσον αφορά την τρίτη Κυριακή που φέτος συμπίπτει με 25η Δεκεμβρίου που είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 για εφέτος δεν θα ισχύσει κατά την άποψή μας.   Όσοι επομένως  εργοδότες   αποφασίσουν  να λειτουργήσουν τις  επιχειρήσεις  τους  κατά τις Κυριακές αυτές και απασχολήσουν το προσωπικό τους  πάνω από 5 ώρες, σύμφωνα   με το Β.Δ. 748/1966, οφείλουν να  τους χορηγήσουν την προσαύξηση  του 75% , και  αναπληρωματική ανάπαυση σε μία  εργάσιμη ημέρα  της  επομένης εβδομάδας. Η ημέρα της αναπληρωματικής ανάπαυσης των εργαζομένων για την εργασία τους  θα γνωστοποιηθεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά  με το συμπληρωματικό έντυπο Ε4. Η δεύτερη  ημέρα  ανάπαυσης,  για την εργασία τους της 18/12/2016 θα γνωστοποιηθεί στο ΣΕΠΕ σύμφωνα με τα παραπάνω .

Εκτός  από τις δύο αυτές Κυριακές  τα καταστήματα θα παραμείνουν  κλειστά κατά μεν την 25η Δεκεμβρίου σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 ,  κατά δε  τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων σύμφωνα με τα  κατά τόπους  Διατάγματα  που καθιερώνουν την ημέρα αυτή ως αργία.

Η 1η  ημέρα του  έτους και η ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6-1-2017)  παρότι δεν ορίζονται από το νόμο ως ημέρες αργίας , τα καταστήματα παραμένουν  κλειστά είτε κατ΄ έθιμο, είτε σε εκτέλεση τοπικής ισχύος Διατάγματος.

Αμοιβή εργαζομένων

α) Οι  εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν  νόμιμα ή παράνομα  κατά τις  Κυριακές 11, 18/12/2016 και κατά την 25η Δεκεμβρίου  θα λάβουν την προσαύξηση του 75% του νομίμου ημερομισθίου τους και αν δεν τους χορηγηθεί ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης  θα τους χορηγηθεί και το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο  και δεν θα εργασθούν κατά την 25η Δεκεμβρίου, θα λάβουν απλό το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, έστω και αν συμπίπτει με ημέρα Κυριακής. Αν όμως εργασθούν  νόμιμα ή παράνομα θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%  χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό  θα  λάβουν  για τον μήνα Δεκέμβριο ολόκληρο το μισθό  τους χωρίς περικοπές καίτοι δεν εργάσθηκαν κατά την  25-12-2016.

β) Ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Ως προς την ασφάλιση των μισθωτών που θα απασχοληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύουν τα εξής:

1. Για όσους απασχοληθούν κατά τις  Κυριακές  (11, 18/12/2016), εφόσον δεν τους χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, οι ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο θα αυξηθούν κατά δύο ημέρες  ανεξαρτήτως αν οι μισθωτοί αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

2. Αν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, τότε οι ημέρες ασφάλισης παραμένουν 25 για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή 26 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

γ) Ώρες εργασίας
Οι ώρες εργασίας τις ημέρες αυτές (11, 18/12/2016) για όσους απασχοληθούν με πλήρες ωράριο μπορούν να φθάσουν νόμιμα μέχρι τις 8 ώρες με καταβολή 8 ωρομισθίων και όχι απλά ένα (1) ημερομίσθιο.

δ) Για όλες τις ημέρες εορτών της περιόδου Χριστουγέννων – νέου  έτους, υποχρεωτική είναι μόνο η 25η Δεκεμβρίου, εκτός εάν με βάση όρου της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπάγεται ο κάθε μισθωτός, προβλέπονται και άλλες ημέρες αργίας κατά την περίοδο αυτή.

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση