Ημερομηνίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων όταν διαλύονται-με η χωρίς στάδιο εκκαθάρισης

/
Ημερομηνία15 Απρ 2015
/

Οι προθεσμίες  υποβολής  των Δηλώσεων  Φορολογίας Εισοδήματος  των Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων  που υπόκεινται σε φόρο . όταν διαλύονται ή τίθενται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, έχουν ως εξείς:

ΛΥΣΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ  ΣΤΑΔΙΟ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ:

 • Eναρξη Εκκαθάρισης 14/5/2015
 • Λήξη Εκκαθάρισης     20/2/2017
 • Περίοδος πριν την εκκαθάριση 1/1/15-13/5/2015   

                                                       Δ.Φ.Ε. 6  μήνες μετά έως   30/11/2015                      

 • Α΄Περίοδος Εκκαθάρισης 14/5/2015-13/5/2016

Δ.Φ.Ε. 1  μήνα μετά  έως  13/06/2016

 • Β΄Περίοδος εκκαθάρισης             14/5/16-20/2/2017

Δ.Φ.Ε. 1  μήνα μετά   έως 20/03/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Όσον αφορά στο χρόνο λήξης της περιόδου της εκκαθάρισης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1045/10.02.2015 ότι για τις κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης.
ΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ  ΣΤΑΔΙΟ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ :

Όταν δεν επιβάλλεται από τον νόμο στάδιο εκκαθαρίσεως η Δ.Φ.Ε. υποβάλλεται σε ένα μήνα από την διάλυση.

ΩΣ  ΔΙΑΚΟΠΗ θεωρείται

 • η ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • ή η απόφαση των εταίρων
 • ή ημερομηνία του καταστατικού για την λύση
 • ή η ημερομηνία της δικαστικής απόφασης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ:Υπεράκτια εταιρεία που εδρεύει στην αλλοδαπή και διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω ακινήτου στην Ελλάδα το οποίο πουλάει.

Η Δ.Φ.Ε. θα γίνει σε ένα μήνα από την διάλυση , δηλαδή ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :

 • Διακοπή εργασιών Ομορρύθμου Εταιρείας                    20/2/2015
 • χωρίς εκκαθάριση
 • εισοδήματα περιόδου 1/1/2014-31/12/2014

Δ.Φ.Ε. 6  μήνες μετά    30/06/2015

 • Περίοδος εκκαθάρισης          1/15/15-20/2/2015

Δ.Φ.Ε. 1  μήνα μετά      20/03/2015

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκαθάρισης, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντίστοιχα.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ :  Η Δ.Φ.Ε. για την περίοδο 1/1/2014-31/12/2014  ΔΕΝ θα υποβληθεί μέχρι την 30/6/2015 αλλά μέχρι 20/3/2015 (που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και της Δ.Φ.Ε. του τέλους της εκκαθάρισης.)

Για τα παραπάνω:

Ν.4172/2013

άρθρο 68 παρ.1,2

άρθρο   2

Ν.4174/2013  άρθρο 7 παρ.1

ΠΟΛ. 1045/10-2-2015

ΠΟΛ. 1060/19-3-2015

Πηγή: forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση