Ηλεκτρονικά η δήλωση, ανατροπές στη φορολογία

/
Ημερομηνία27 Μαρ 2014
/

Η ώρα της Εφορίας έφθασε. Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε.

 

Ωστόσο σύμφωνα με το ethnos.gr  οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν ακόμη τη δήλωσή τους αφού θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να εμφανιστούν τα εισοδήματά τους, προσυμπληρωμένα στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1.

 

Το νέο έντυπο Ε1 που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά έως το τέλος Ιουνίου είναι προσαρμοσμένο στις μεγάλες ανατροπές που έχουν επέλθει στο φορολογικό καθεστώς 8,3 εκατομμυρίων φορολογούμενων.

 

Τα φορολογητέα ποσά μισθών και συντάξεων και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν θα είναι φέτος προσυμπληρωμένοι από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών

Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολογήτων ποσών για τα παιδιά, η κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και η διατήρηση των «τσουχτερών» τεκμηρίων διαβίωσης αναμένεται να «φουσκώσουν» σημαντικά τον φορολογικό λογαριασμό που θα κληθούν να εξοφλήσουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

 

Φέτος ενεργοποιούνται νέες διαδικασίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου εισοδήματος.

 

Συγκεκριμένα:

 

1 Οι κωδικοί των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων στους οποίους δηλώνονται τα φορολογητέα ποσά μισθών και συντάξεων, οι φόροι που αναλογούν και οι φόροι που παρακρατήθηκαν, θα είναι φέτος προσυμπληρωμένοι από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

 

2 Προσυμπληρωμένα θα είναι στις φορολογικές δηλώσεις και τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες.

 

3 Η φετινή φορολογική δήλωση έχει μετατραπεί σε αναλυτική δήλωση οικονομικής κατάστασης. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει όχι μόνο να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα και τα έσοδα που απέκτησαν το 2013 αλλά και να τα παρουσιάσουν αναλυτικά κατά κατηγορία. Θα κληθούν δηλαδή να αναγράψουν ξεχωριστά το κάθε είδος ποσού που εισέπραξαν, σε αναλυτικούς πίνακες που θα εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Στα έσοδα που πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.), τα κέρδη από λαχεία, οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών, τα ληφθέντα ποσά δανείων από τράπεζες ή ιδιώτες, καθώς και το συνάλλαγμα που εισήχθη στη χώρα. Τα ποσά αυτά δηλώνονταν μέχρι πέρυσι αθροιστικά στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Από φέτος, το καθένα από αυτά θα πρέπει να δηλωθεί χωριστά σε αναλυτικό πίνακα που θα εμφανιστεί τη στιγμή που ο φορολογούμενος θα επιλέξει τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782.

 

Η κατάργηση αφορολόγητων ποσών και φοροαπαλλαγών και η διατήρηση των τεκμηρίων αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους

Το ίδιο θα ισχύσει φέτος και για τα εισοδήματα που απαλλάχθηκαν από τη φορολογία ή φορολογήθηκαν αυτοτελώς, όπως τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες, τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τα εισοδήματα από ρέπος, ομόλογα και καταθέσεις στο εξωτερικό. Μέχρι πέρυσι τα ποσά αυτά δηλώνονταν αθροιστικά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Φέτος το καθένα από τα ποσά αυτά θα πρέπει να γραφτεί ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορολογούμενος, όταν θα φθάσει στο σημείο να συμπληρώσει τους κωδικούς 659-660, θα κληθεί να δηλώσει το καθένα από τα ποσά αυτά σε ξεχωριστή γραμμή ενός αναλυτικού πίνακα (που θα εμφανιστεί υπό μορφή «παραθύρου» στην οθόνη του υπολογιστή του). Σημειώνεται ότι για τα ποσά αυτά οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, εφόσον τα συνολικά ατομικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2013 υπερέβησαν τις 12.000 ευρώ.ξεχωριστούς κωδικούς και συγκεκριμένα στους κωδικούς 667-668 θα πρέπει να γραφτούν οι τόκοι των καταθέσεων.

 

Περισσότεροι φόροι για μισθωτούς και συνταξιούχους
Περισσότερους φόρους σε εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους φέρνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις εξαιτίας της εφαρμογής των νέων φορολογικών ρυθμίσεων που προβλέπουν:

 

  • Κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα.
  • Κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου ορίου των 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με αναπηρία 67% και πάνω και αντικατάστασή του με έκπτωση φόρου 200 ευρώ.
  • Κατάργηση όλων των μειώσεων του φόρου εισοδήματος, που υπολογίζονταν με ποσοστά έως και 10% επί των ετησίων δαπανών κάθε φορολογούμενου για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δικαιούνται έκπτωσης φόρου ίσης με το 10% του ποσού της δαπάνης για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματός τους από μισθούς ή συντάξεις.
  • Κατάργηση των πρόσθετων μειώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα των μισθωτών και των συνταξιούχων που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές.
  • Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από ακίνητα (μισθώματα κ.λπ.) υπολογιζόμενου με 10% μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ και με 33% πάνω από τις 12.000 ευρώ.
  • Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, με την επιβολή συντελεστή φόρου 22% σε ετήσιες αποδοχές μέχρι 25.000 ευρώ, 32% στο τμήμα των ετησίων αποδοχών πάνω από τις 25.000 και μέχρι τις 42.000 ευρώ και 42% στο τμήμα των ετησίων αποδοχών πάνω από τις 42.000 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει με την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.500 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.500 και μέχρι 41.500 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος που προστίθενται. Πάνω από το επίπεδο των 41.500 ευρώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση φόρου.
  • Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογηθούν οι αγρότες καθώς και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι».

Μέχρι 30 Ιουνίου η υποβολή
Η υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. Οποτεδήποτε κι αν υποβληθούν και εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2013, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους, σε 3 δόσεις, οι προθεσμίες των οποίων θα λήγουν στις 31 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2014.

Πηγή :ΕΘΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση