Νέο έντυπο Ε3 2017 – Μια πρώτη προσέγγιση

/
Ημερομηνία11 Δεκ 2017
/

Το νέο έντυπο Ε3 τέθηκε από την Παρασκευή, 8.12.2017 σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2017. Βέβαια, να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για δημόσια διαβούλευση όπως τη γνωρίζουμε μέσα από το open.gov, αφού εν προκειμένω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα σχόλια, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους με μήνυμα στο e3_proposal@aade.gr. Παρόλα αυτά θεωρούμε πως είναι μια θετική κίνηση από την πλευρά της Α.Α.Δ.Ε. γιατί με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων πάνω στο έντυπο Ε3.

Το έντυπο άλλαξε ριζικά σε σχέση με το προηγούμενο αναφορικά με τη δομή του, προσαρμοσμένο στις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. Μοιραία έπρεπε να γίνει αυτή η προσαρμογή αφού τα Ε.Λ.Π. έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Κατά μία σελίδα μικρότερο, με συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά βιβλία, αλλά και με νέα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται στην πρώτη σελίδα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια από τα πληροφοριακά και λοιπά στοιχεία θα αντλούνται από τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε.
Σχετικά με την ανάλυση των εσόδων και των εξόδων στις διάφορες υποκατηγορίες (βλ. πίνακες Ζ1 και Ζ2), πρέπει να καταστεί σαφές από την Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2017 δεν θα είναι υποχρεωτική η αναλυτική συμπλήρωσή τους, αλλά δυνητική.

Πρέπει να αναλογιστούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Α.Α.Δ.Ε. ότι μια υποχρεωτική αναγραφή των εν λόγω δεδομένων θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στα λογιστήρια όλης της χώρας. Κατά τα λοιπά στο νέο έντυπο εμπεριέχονται όλες οι πληροφορίες που υπήρχαν και στο προηγούμενο, απλά όπως σημειώσαμε έχει αλλάξει ριζικά η δομή του εντύπου.

Καλό είναι να στείλουμε τις όποιες παρατηρήσεις μας στην Α.Α.Δ.Ε. Ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια στελέχη ή να επανεξεταστούν κάποιοι κωδικοί ή αστοχίες του εν λόγω εντύπου και στην οριστική του έκδοση να διορθωθεί. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο από την όποια διαβούλευση, όταν φυσικά είναι ουσιαστική και δεν γίνεται μόνο για το θεαθήναι.

Ας δούμε τις βασικές αλλαγές του εντύπου που τέθηκε σε διαβούλευση.

Ι. Σελίδα 1

Στα πληροφοριακά στοιχεία έχουν προστεθεί πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Ο πίνακας Α με τα πληροφοριακά στοιχεία του φορολογούμενου δεν περιέχει αλλαγές.

Ο πίνακας Β με τα πληροφοριακά στοιχεία του φορολογούμενου περιέχει αρκετές επιπλέον πληροφορίες.

Αναλυτικά:

Παρατήρηση: Ο κωδικός 076 ο οποίος αφορά στην υποχρέωση απογραφής πρέπει να αλλαχθεί. Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται στον επόμενο πίνακα (πωλήσεις αγαθών μέσω διαδικτύου).

Ο πίνακας Γ’1 αφορά στον τρόπο δήλωσης των αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων και δεν έχει αλλαγές σε σχέση με τον πίνακα Ε’ του παλαιού εντύπου.

Ο πίνακας Γ’2 στον οποίον δηλώνονται τα ενοίκια δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές εκτός από την προσθήκη του πεδίου “Αριθμός παροχής ρεύματος”

ΙΙ. Σελίδα 2

 

Στην σελίδα 2 και συγκεκριμένα στον πίνακα Δ προσδιορίζεται το λογιστικό αποτέλεσμα τόσο από τα νομικά όσο και από τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα του λογιστικού συστήματος (απλογραφικά – διπλογραφικά).
Στον πίνακα αυτό έχουν ενοποιηθεί οι πίνακες και οι κωδικοί του παλαιού εντύπου οι οποίοι προσδιόριζαν το λογιστικό αποτέλεσμα τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και των νομικών προσώπων . (Υποπίνακες α,β,γ,δ,ε,στ,ζ του πίνακα ΣΤ και υποπίνακες α,β,γ,δ,ε,στ,ζ του πίνακα Θ’ του παλαιού εντύπου).

Για το προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων και του κόστους αναλώσεων έχουν προστεθεί πεδία για τη συμπλήρωση του κόστους απομείωσης των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών.

Επίσης έχουν προστεθεί πεδία για τον προσδιορισμό του κόστους αναλώσεων από αγροτική και βιολογική δραστηριότητα.

Με τους υποπίνακες Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9,και Δ10 ολοκληρώνεται ο προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος προ φόρου (οι πληροφορίες αυτές υπήρχαν και στο παλαιό έντυπο).

Τέλος στην σελίδα 2 του νέου εντύπου ο πίνακας Ε’ είναι ο πίνακας Κ του παλαιού εντύπου χωρίς καμία τροποποίηση

ΙΙΙ. Σελίδα 3

Πίνακας ΣΤ’

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις ατομικές επιχειρήσεις (με απλογραφικό η διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) και όχι από τα ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα καθόσον η φορολογική αναμόρφωση αυτών γίνεται στο ΕΝΤΥΠΟ Ν.

Ο πίνακας ΣΤ’ περιέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες του πίνακα Ζ’  του παλαιού εντύπου καθώς και ορισμένες του υποπίνακα ζ του πίνακα ΣΤ’ .

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε με κόκκινο χρώμα την αντιστοιχία των πεδίων του Νέου πίνακα ΣΤ’  με τους κωδικούς του παλαιού εντύπου.

Πίνακας Ζ

Ο πίνακας Ζ περιέχει ορισμένες πληροφορίες του πίνακα Η’ και του πίνακα Θ’ της τρίτης σελίδας του παλαιού εντύπου Ε3, οι οποίες αφορούσαν επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, καθώς και πληροφορίες του πίνακα ΣΤ’ από την δεύτερη σελίδα του παλαιού εντύπου. Η πλειοψηφία των πληροφοριών που βρίσκονται στον πίνακα Ζ είτε αποτελούν νέες πληροφορίες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παλαιό έντυπο, είτε είναι πληροφορίες που υπήρχαν ενοποιημένες σε κωδικούς των ως άνω πινάκων (Θ’, ΣΤ’)

Υπάρχει και ο παρακάτω υποπίνακας όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι κάτωθι δαπάνες και τα έσοδα.

Ο πίνακας Η’ είναι ο αντίστοιχος πίνακας Ι’ του παλαιού εντύπου χωρίς καμία διαφορά.

(Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγένθυση)

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση