Επισήμανση: Που και πως θα το βρουν; ….. μία σύντομη επισήμανση σε ένα, επίκαιρο πάλι, ερώτημα….

/
Ημερομηνία20 Απρ 2018
/

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr

 

 

Επισήμανση: Που και πως θα το βρουν; ….. μία σύντομη επισήμανση σε ένα, επίκαιρο πάλι, ερώτημα….

Που και πως θα το βρουν;… Είναι μια συνήθης ερώτηση από τους επιχειρηματίες προς όλους όσους ασχολούνται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, σχετικά με το πως η φορολογική διοίκηση μπορεί να εξακριβώσει αν υπάρχει σύνδεση, και άρα υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, μεταξύ των εταιρειών (προσώπων) που ελέγχουν.

 

Η αλήθεια είναι ότι κατά την προσωπική μας άποψη, υπάρχει πληθώρα εταιρειών που είτε αγνοούν ότι εντάσσονται στον ορισμό των συνδεδεμένων προσώπων, είτε προσπαθούν σκοπίμως να βρουν τρόπους να αποφύγουν την δημοσιοποίηση της ειδικής αυτής συνθήκης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση γεννιέται συχνά και η παραπάνω ερώτηση…..

 

Μελετώντας όμως τις τελευταίες εγκυκλίους σχετικά με τα νέα έντυπα Ε3 και Ν παρατηρούμε ότι η παραπάνω ερώτηση, βρήκε «θεσμικά» αλλά και διαδικαστικά την απάντηση της. Έτσι λοιπόν, στο νέο έντυπο Ε3, στην ενότητα 037 του Πίνακα Β, αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση για την καταγραφή των συνδεδεμένων μερών της υπόχρεης εταιρείας με σχετικές πληροφορίες περί ποσοστών σύνδεσης, χώρας, επωνυμίας κ.τ.λ.. Επίσης, στην ενότητα 038 του ίδιου πίνακα, αναφέρεται η υποχρέωση για την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών (μη εισηγμένων) (ΑΦΜ, αριθμός μετοχών, % κ.τ.λ.).

 

(κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

 

Πρακτικά, οι παραπάνω νέοι πίνακες δίνουν πλέον την «ηλεκτρονική» και άρα εύκολη δυνατότητα διασταύρωσης των συνδεδεμένων μερών της υπόχρεης εταιρείας, καθώς επίσης και τη δυνατότητα εύρεσης πιθανής συμμετοχής των μετόχων σε άλλη εταιρεία. Παρόλο που γενικά, τα κριτήρια σύνδεσης, δεν αφορούν μόνο τα ποσοστά συμμετοχής, θεωρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων σύνδεσης αφορά τη συγκριμένη συνθήκη.

 

Τέλος, και στο έντυπο Ν πλέον γίνεται διακριτή η συνέπεια που απαιτεί η φορολογική διοίκηση στο θέμα της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων που σχετίζεται με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Πλέον, με τον νέο κωδικό 446 (2η σελίδα), θα αναγράφεται η διαφορά των κερδών που πρέπει να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του νομικού προσώπου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων. Υπενθυμίζουμε ότι στο εν λόγω άρθρο 50 του ν. 4172/2013 αναφέρεται ότι: 1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.

  1. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Αφήστε μια απάντηση